Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Stockmann Oyj Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 19.7.2021 kl. 17.00 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Denali European Opportunities Designated Activities Company:s andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier och röster har överskridit gränsen på 5 procent i samband med ett aktieköp den 16 juli 2021.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då andelen ändrades: 16.7.2021

3. Aktieägarens andel i enlighet med anmälan:

Antal Andel av Målbolagets sammanlagda
aktierst. aktier antal aktier och röster
och
röster,
procent
Denali European Opportunities 8 606 011 5,57 154 436 944
Designated Activities Company

Närmare information: Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen verkställande direktör

Distribution: Nasdaq Helsinki Centrala massmedia

Författare Cision