Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Stockmann Oyj Abp: Stockmann överväger möjligheten att framföra en begäran om samtycke avseende dess hybridlån på 85 ...

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 21.10.2019 kl. 12.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Emittenten" eller "Stockmann") överväger att
begära om samtycke av alla innehavare ("Innehavare") av dess
hybridlån på 85 miljoner euro om 7,750 procent (ISIN: FI4000188776)
("Hybridlån") för godkännande av vissa ändringar ("Förslaget") i
villkoren för Hybridlånet ("Villkoren") ("Begäran Om Samtycke") och
förväntar sig inleda Begäran Om Samtycke genom ett skriftligt
förfarande ("Skriftliga förfarandet") i samband med att
delårsrapporten har offentliggjorts eller kort därefter.
Delårsrapporten planeras att offentliggöras 30.10.2019.

Emittenten har 9.8.2019 publicerat sin avsikt att undersöka
strategiska alternativ för Lindex ägarskap. För att möjliggöra
tillräckligt med tid för genomförandet av processen och i samband med
eller efter ett möjligt genomförande en mer omfattande omfinansiering
av koncernens skuldsättning, ifall en omfinansiering är då
ändamålsenlig, överväger Emittenten att begära Innehavarnas samtycke
till att skjuta upp i Villkoren definierade First Reset Date
-datumet, från och med vilken Hybridlånets räntesats skulle höjas
effektivt med ungefär 4,7 procent, med 18 månader. Vidare överväger
Emittenten att begära samtycke av Hybridlånets Innehavare för att
införa en ny klausul i Villkoren som ger Emittenten möjligheten att
lösa in Hybridlånet vid en potentiell divestering av Lindex.

Som en kompensation till alla Innehavare av Hybridlånet förväntar sig
Emittenten att den kommer att erbjuda att höja i Villkoren
definierade årliga räntan (Initial Fixed Interest) från 7,750 procent
per år till 10,750 procent per år från och med 31.1.2020, under
förutsättning att Förslaget godkänns i Skriftliga Förfarandet av
erforderlig majoritet. Ytterligare, förväntar sig Emittenten att
erbjuda som tilläggskompensation till de Innehavare som röstar till
förmån för Förslaget ett arvode om 0,50 procent ("Arvodet") av
nominella värdet (Nominal Amount) av varje Hybridlån som Innehavare
av Hybridlånet besitter. Arvodet skulle utbetalas till de Innehavare
av Hybridlånet från vilka en giltig fullmakt till förmån för
Förslaget har mottagits inom den tillämpliga tidsfristen och som inte
har giltigt återkallat fullmakten. Utbetalning av Arvodet skulle
förutsätta att Förslaget godkänns av en erforderlig majoritet av
Innehavare som deltar i Skriftliga Förfarandet.

För att kvorum skall uppnås i Skriftliga Förfarandet avseende
Förslaget förutsätts det enligt Villkoren att Innehavare av
Hybridlånet som innehar minst halva (1/2) av det justerade nominella
beloppet (Adjusted Nominal Amount) av Hybridlånet röstar i Skriftliga
Förfarandet. Förslaget skulle godkännas ifall minst tre fjärdedelar
(3/4) av de i Skriftliga Förfarandet givna rösterna ger sitt samtycke
till Förslaget. Ifall kvorum inte uppnås i Skriftliga Förfarandet kan
Emittenten inleda ett andra Skriftligt Förfarande avseende Förslaget.
Hybridlånets nominella belopp och justerade nominella belopp uppgår
för närvarande till 85 miljoner euro. Hybridlånets nominella belopp
kan ändras i framtiden till följd av ytterligare emissioner av
Hybridlån i enlighet med Villkoren.

Villkoren för Begäran Om Samtycke skulle återfinnas i sin helhet i ett
Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke, vilket skulle lämnas ut på
Innehavares begäran i samband med ett formellt inledande av Begäran
Om Samtycke.

Ytterligare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/stockmann-overvager-mojli...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.