Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Stockpicker: Stark uppsida i välpositionerat Northern CapSek Ventures

Stockpicker summerar läget i den senaste uppdragsanalysen av Northern CapSek Ventures och hittar fina värden inte minst i deras onoterade innehav. Bolaget har varit aktiva på marknaden och även gjort flera investeringar i helt nya portföljbolag. Riktkurs på 12 månaders sikt sätts till mellan 5 kr och 5,70 kr, beroende på hur pågående optionsinlösen faller ut.

Investmentbolaget har varit mycket aktiv sedan början av året och har gjort sex investeringar under tiden, varav fyra i helt nya portföljbolag. Dessutom har man framgångsrikt genomfört en nyemission på 17,9 Mkr före emissionskostnader och för tillfället pågår utnyttjandeperioden för de utestående teckningsoptioner av serie TO2, vilket vid fullt utnyttjande skulle tillföra bolaget ytterligare 14,9 Mkr före kostnader.

Kapitaltillskotten är nödvändiga för att upprätthålla den höga investeringstakten och per definition är alla av bolagets portföljbolag i en expansionsfas och i behov av regelbundna tilläggsinvesteringar. Enligt vd Henrik Jerner är det Arkimera Robotics och PubQ som ligger närmast till hands för större kapitalanskaffningar.

---

CapSek är en unik möjlighet för tech-intresserade placerare att få tillgång till en VC-portfölj via börsen. Aktien har utvecklats svagare än vad vi förväntade oss i början av året, mestadels till följd av nedgången i de onoterade innehaven. Det är samtidigt en bra påminnelse om att denna typ av investering innebär en högre risk än vanligt, och bör främst ses som en krydda.

Som en konsekvens av årets händelser och med hänsyn till ett högre antal aktier blir vårt base case värde 5 kr per aktie. Här utgår vi ifrån att alla teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas.

Om vi tittar på ett hypotetiskt scenario utan optionslösen, så uppgår motsvarande substansvärde till uppskattningsvis 3,95 kr per aktie och riktkursen skulle ligga kring 5,7 kr på 12 månaders sikt.

Detta är en förkortad version av analysen.

Fullständig intervju hittas via direktlänken https://www.stockpicker.se/home/northern-capsek-ventures-dolda-varden-i-onoterade-innehav
och på https://www.stockpicker.se/

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:


Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB


Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer


Stark uppsida i välpositionerat Northern CapSek Ventures

Författare MFN