Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Stockwik avyttrar Stockwik Telekom

?by, 2016-11-24 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Stockwik Förvaltning AB
(Stockwik) har per idag avyttrat 100 procent av Stockwik Telekom AB och de däri
ingående portföljbolagen StjärnaFyrkant Svenska AB och Comsystem Mobility AB.
Köpare är L & H Biehl AB. Transaktionen sker till ett rörelsevärde om 10 MSEK
fördelat på kontant betalning om 4 MSEK, revers om 1 MSEK samt att
Stockwikkoncernens skulder minskar med 5 MSEK. Stockwiks övriga segment
Markservice och Fastighetsservice berörs inte av transaktionen.

BAKGRUND OCH MOTIV

Transaktionen stärker Stockwiks operativa och finansiella förutsättningar att
fortsätta investera i lönsamma kvalitetsföretag vilket också utgör aktieägarnas
intresse. Som tidigare kommunicerats i Stockwiks rapportering har strukturella
möjligheter inom telekomområdet kontinuerligt återfunnits och löpande
utvärderats under en längre tid. Stockwiks styrelse och ledning har genomfört
en strukturerad process där ett fortsatt engagemang inom Stockwik Telekom AB,
och de däri ingående portföljbolagen StjärnaFyrkant Svenska AB och Comsystem
Mobility AB, har vägts mot en avyttring. Stockwik har funnit att en avyttring
av Stockwik Telekom AB utgör det bästa alternativet för Stockwik, för de i
Stockwik Telekom AB:s ingående portföljbolagen StjärnaFyrkant Svenska AB och
Comsystem Mobility AB samt deras kunder och franchisetagare och för Stockwiks
aktieägare.

OM STJÄRNAFYRKANT SVENSKA AB OCH COMSYSTEM MOBILITY AB

Stockwik Telekom AB utgör segmentet telekom som i sin tur innefattar
portföljbolagen StjärnaFyrkant Svenska AB och Comsystem Mobility AB. Bolagen
fokuserar dels på? försäljning till mindre företag via callcenter och
franchising, dels på? försäljning till större företag och offentlig sektor där
kunder erbjuds hjälp att avropa och implementera handhållen
kommunikationsutrustning med tillhörande tjänster, support och logistik. 21
personer av Stockwikkoncernens totalt 69 anställda ingår i verksamheterna.
Tillsammans har bolagen omsatt 39,5 MSEK under de senaste tolv månaderna
motsvarande en tredjedel av Stockwiks totala omsättning. Bolagen har under
samma period bidragit till Stockwiks EBITDA-resultat med 0,4 MSEK vilket kan
jämföras med Stockwiks övriga portföljbolag som genererat 6,9 MSEK.

FINANSIELLA KONSEKVENSER

Stockwikkoncernens resultat för innevarande år påverkas med -11,8 MSEK.
Moderbolagets resultat för innevarande år påverkas med -18,9 MSEK.
Stockwikkoncernens kassa stärks med 5 MSEK fördelat på 4 MSEK som erlagts genom
kontant betalning samt revers på 1 MSEK med förfall 30 september 2017. Utöver
detta minskar Stockwikkoncernens skulder med 5 MSEK. Totalt stärks
Stockwikkoncernens balansräkning med 10 MSEK. Transaktionskostnaderna
understiger 0,1 MSEK. Genom transaktionen förbättrar Stockwikkoncernen
omedelbart den löpande lönsamheten.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november
2016 kl. 16:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska
vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att
utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på
de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem.
I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar
såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor,
rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small
Cap med koden STWK.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.