Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

STOCKWIK FÖRVALTNING AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Stockwik Förvaltning AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Täby, 2017-02-09 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKWIK TELEKOM AVYTTRADES
UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

2016 var ett framgångsrikt och intensivt år. Under det fjärde kvartalet
avyttrade Stockwik 100 procent av Stockwik Telekom AB och de däri ingående
portföljbolagen StjärnaFyrkant Svenska AB och Comsystem Mobility AB. Genom
transaktionen stärktes Stockwiks operativa och finansiella förutsättningar att
fortsätta investera i lönsamma kvalitetsföretag vilket också utgör aktieägarnas
intresse. Kvarvarande verksamhet redovisar vinst på rörelseresultatsnivå
(EBITDA) för såväl fjärde kvartalet som helåret.

Kvarvarande verksamhet:

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016

-- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 25,3 (15,0) MSEK
-- Bruttovinsten uppgick till 12,7 (7,2) MSEK och bruttomarginalen uppgick
till 50,2 (48,1) procent
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 (0,2) MSEK
-- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till 0,3 (-0,9) MSEK. Av resultatet utgjorde
-1,1 (-0,7) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkade
koncernens likviditet
-- Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till
-0,00 (-0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

-- Intäkterna för tolvmånadersperioden uppgick till 82,8 (48,2) MSEK
-- Bruttovinsten uppgick till 37,6 (24,8) MSEK och bruttomarginalen uppgick
till 45,4 (51,5) procent
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,8 (-0,1) MSEK
-- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,7 (-2,7) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -4,8 (-4,3) MSEK. Av resultatet utgjorde
-3,5 (-2,6) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkade
koncernens likviditet
-- Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till
-0,00 (-0,00) SEK
-- Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske

Avvecklad verksamhet:

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016

-- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 4,7 (12,7) MSEK
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,7 (0,5) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -11,8 (-0,1) MSEK, varav -11,5 MSEK utgör
kostnader i samband med avyttring
-- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,00 (-0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

-- Intäkterna för tolvmånadersperioden uppgick till 31,4 (42,3) MSEK
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,0 (1,0) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -12,8 (-1,0) MSEK, varav -11,5 MSEK utgör
kostnader i samband med avyttring
-- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,00 (-0,00) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska
vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att
utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på
de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem.
I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar
såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor,
rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small
Cap med koden STWK.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.