Du är här

2017-08-25

STOCKWIK FÖRVALTNING AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Stockwik Förvaltning AB
Halvårsrapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Täby, 2017-08-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- FORTSATT POSITIV UTVECKLING
UNDER DET ANDRA KVARTALET

Under det andra kvartalet uppvisade Stockwik totalt sett en bestående
utveckling. I segmentet markservice har verksamheten framförallt inom skötsel
uppvisat stabilitet och tillfredsställande lönsamhet. Också i segmentet
fastighetsservice har den operativa utvecklingen och lönsamheten i sin helhet
varit acceptabel. Aktiviteten i båda segmenten har ökat något mot periodens
slut. Generellt är efterfrågan god och vi ser med tillförsikt på framtiden.

Kvarvarande verksamhet:

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2017

-- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 23,3 (23,2) MSEK
-- Bruttovinsten uppgick till 9,2 (9,6) MSEK och bruttomarginalen uppgick till
39,5 (41,4) procent
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,2 (-0,4) MSEK
-- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,1 (-1,4) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -2,3 (-1,7) MSEK. Av resultatet utgjorde
-1,0 (-1,0) MSEK avskrivningar, vilka inte påverkade koncernens likviditet
-- Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till
-0,00 (-0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

-- Intäkterna för första halvåret uppgick till 45,3 (34,5) MSEK
-- Bruttovinsten uppgick till 19,6 (15,4) MSEK och bruttomarginalen uppgick
till 43,3 (44,6) procent
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (-0,5) MSEK
-- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (-2,8) MSEK. Av resultatet utgjorde
-1,8 (-1,6) MSEK avskrivningar, vilka inte påverkade koncernens likviditet
-- Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till
-0,00 (-0,00) SEK

Avvecklad verksamhet:

I november 2016 togs beslut att avveckla telekomverksamheten. Försäljningen av
telekomverksamheten genomfördes den 24 november 2016. Försäljningen redovisas
som avvecklad verksamhet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende den
avvecklade verksamheten har omklassificerats till ”Årets resultat från
avvecklade verksamheter” i resultaträkningen.

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2016

-- Intäkterna för perioden april till och med juni 2016 uppgick i avvecklad
verksamhet till 8,7 MSEK
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden april till och med
juni 2016 uppgick till 0,2 MSEK
-- Resultat efter skatt för perioden april till och med juni 2016 uppgick till
-0,1 MSEK
-- Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden april till och
med juni 2016 uppgick till -0,00 SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

-- Intäkterna för perioden januari till och med juni 2016 uppgick i avvecklad
verksamhet till 20,2 MSEK
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari till och
med juni 2016 uppgick till 0,2 MSEK
-- Resultat efter skatt för perioden januari till och med juni 2016 uppgick
till -0,3 MSEK
-- Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden januari till och
med juni 2016 uppgick till -0,00 SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska
vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att
utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på
de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem.
I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar
såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor,
rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small
Cap med koden STWK.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.