Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Stockwik Förvaltning AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

ETT FÖRSTA HALVÅR MED STOCKWIKS TVÅ STÖRSTA FÖRVÄRV OCH GENOMFÖRD
SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Den största händelsen i det andra kvartalet var tillträdet och
integrationen av förvärvet av MBF; Mälardrottningens Bygg & Fastighet AB.
MBF har sedan starten år 2002 inriktat sig på att till i första hand stat
och kommun utföra entreprenadarbeten och byggservice. MBF har för varje år
sedan år 2003 visat positiva resultat. Stockwik förvärvade även under
kvartalet Däckcentrum; Däckcentrum i Hässleholm AB. Förvärven är i linje
med Stockwiks ambition att investera i lönsamma, stabila verksamheter med
låg konjunkturkänslighet. Med det under första kvartalet genomförda
förvärvet av Galdax närmar sig Stockwikkoncernens omsättning 370 MSEK med
ett EBITDA-resultat om över 20 MSEK räknat som rullande tolv månader i den
nu befintliga koncernstrukturen med portföljbolagen Galdax, Stans
Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), BergFast och AFF (markservice),
MBF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice samt NF Måleri (fastighetsservice). Den
totala portföljsammansättningen har en svagare intjäning under det första
halvåret.

Stockwik har också under det första halvåret genomfört en sedan länge
emotsedd sammanläggning av aktier. Sammanläggningen skedde med förhållandet
1:500 vilket innebär att för varje befintligt antal 500 aktier har dessa
ersatts av en (1) ny aktie.

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 76,2 (33,6) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (0,8)
MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till -3,2 (0,4) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,8 (-0,3) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till -7,4 (18,4) MSEK, varav -4,5 (-1,1)
MSEK utgjorde avskrivningar och - (19,5) MSEK förändring uppskjuten
skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
* Resultat per aktie* för verksamheten före utspädning uppgick till
-1,80 (5,30) SEK och efter utspädning till -1,80 (4,83) SEK

* Beräknat efter sammanläggning av aktier 1:500

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 120,7 (63,6) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 (3,1)
MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till -3,4 (2,4) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,3 (1,0) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till -10,9 (19,2) MSEK, varav -7,8
(-2,1) MSEK utgjorde avskrivningar och - (19,5) MSEK förändring
uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens
likviditet
* Resultat per aktie* för verksamheten före utspädning uppgick till
-2,72 (5,58) SEK och efter utspädning till -2,72 (5,09) SEK

* Beräknat efter sammanläggning av aktier 1:500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik 2Q19

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.