Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

STOCKWIK FÖRVALTNING AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Stockwik Förvaltning AB
Interimsrapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

FÖRBÄTTRING UNDER DET TREDJE KVARTALET

Under det tredje kvartalet uppvisade Stockwik totalt sett en förbättrad
utveckling. I segmentet markservice har verksamheten framförallt inom skötsel
varit gynnsam. Efterfrågan har förbättrats och likaså lönsamheten. Också i
segmentet fastighetsservice har den operativa utvecklingen och lönsamheten i
sin helhet förstärkts. Aktiviteten i båda segmenten har varit hög genom hela
den aktuella perioden. Generellt är efterfrågan god och vi ser med stärkt tro
på framtiden.

Kvarvarande verksamhet:

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

-- Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 19,4 (23,1) MSEK
-- Bruttovinsten uppgick till 8,0 (9,6) MSEK och bruttomarginalen uppgick till
41,0 (41,7) procent
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (0,8) MSEK
-- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,3 (0,0) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (-2,3) MSEK. Av resultatet utgjorde
-0,9 (-0,8) MSEK avskrivningar, vilka inte påverkade koncernens likviditet
-- Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till
-0,00 (-0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

-- Intäkterna för niomånadersperioden uppgick till 64,7 (57,6) MSEK
-- Bruttovinsten uppgick till 27,6 (25,0) MSEK och bruttomarginalen uppgick
till 42,6 (43,5) procent
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,1 (0,3) MSEK
-- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,8 (-2,1) MSEK
-- Resultat efter skatt uppgick till -4,5 (-5,1) MSEK. Av resultatet utgjorde
-2,7 (-2,4) MSEK avskrivningar, vilka inte påverkade koncernens likviditet
-- Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till
-0,00 (-0,00) SEK

Avvecklad verksamhet:

I november 2016 togs beslut att avveckla telekomverksamheten. Försäljningen av
telekomverksamheten genomfördes den 24 november 2016. Försäljningen redovisas
som avvecklad verksamhet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende den
avvecklade verksamheten har omklassificerats till ”Årets resultat från
avvecklade verksamheter” i resultaträkningen.

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016

-- Intäkterna för perioden juli till och med september 2016 uppgick i
avvecklad verksamhet till 6,5 MSEK
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden juli till och med
september 2016 uppgick till -0,5 MSEK
-- Resultat efter skatt för perioden juli till och med september 2016 uppgick
till -0,7 MSEK
-- Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden juli till och med
september 2016 uppgick till -0,00 SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

-- Intäkterna för perioden januari till och med september 2016 uppgick i
avvecklad verksamhet till 26,7 MSEK
-- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari till och
med september 2016 uppgick till -0,3 MSEK
-- Resultat efter skatt för perioden januari till och med september 2016
uppgick till -1,0 MSEK
-- Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden januari till och
med september 2016 uppgick till -0,00 SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska
vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att
utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på
de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem.
I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar
såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor,
rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small
Cap med koden STWK.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.