Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Stockwik Förvaltning AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

ETT TREDJE KVARTAL MED ÖVER 100 MSEK I OMSÄTTNING OCH EBIT MER ÄN 9 MSEK
Med senaste förvärvet TEAM Hälso & Friskvård i Göteborg AB (TEAM) redovisar
Stockwikkoncernen en omsättning på 426,6 MSEK och ett rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) på 39,4 MSEK proforma för de senaste 12 månaderna.

Förvärvet av TEAM utgör den enskilt största händelsen i det tredje
kvartalet. TEAM har sedan starten år 1988 inriktat sig på att erbjuda
hälsofrämjande friskvård till framförallt försäkringsbolag och företag.
Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare
karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. TEAM är experter inom hälsa och
friskvård och erbjuder sina kunder ett helhetskoncept för att främja såväl
fysisk som mental hälsa. TEAM har under de senaste fem åren uppvisat en
genomsnittlig organisk tillväxt på 12 procent. Under det senaste
räkenskapsåret presterade företaget ett justerat rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) på drygt 8 MSEK ur en omsättning som uppgick till 40
MSEK. TEAM har en obruten och lång historik med positiva resultat. TEAM
utgör ett nytt segment; hälsa.

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 100,6 (29,2) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,5 (1,4)
MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 2,6 (-) MSEK uppgick EBITDA
till 11,9 (1,4) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 11,3 (1,0) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,4 (-0,1) MSEK, exklusive effekt
från IFRS 16 om 0,1 (-) MSEK uppgick EBIT till 9,3 (-0,1) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 37,0 (-0,7) MSEK, varav -5,2 (-1,5)
MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (-) MSEK förändring uppskjuten
skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
* Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 8,84
(-0,20) SEK och efter utspädning till 8,03 (-0,20) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 221,3 (92,8) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,0 (4,4)
MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 6,4 (-) MSEK uppgick EBITDA
till 9,6 (4,4) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 7,9 (3,4) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,0 (0,9) MSEK, exklusive effekt
från IFRS 16 om 0,2 (-) MSEK uppgick EBIT till 2,8 (0,9) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 26,2 (18,5) MSEK, varav -13,0
(-3,6) MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (19,5) MSEK förändring
uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens
likviditet
* Resultat per aktie* för verksamheten före utspädning uppgick till
6,46 (5,32) SEK och efter utspädning till 5,85 (4,99) SEK

* Beräknat efter sammanläggning av aktier 1:500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik 3Q19

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.