Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Stockwik Förvaltning AB: Stockwik ändrar antalet aktier och röster

Stockwik Förvaltning AB (publ) har under januari 2019 registrerat
209.832.488 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med
anledning av tilldelning i den riktade nyemissionen som beslutades vid
extra bolagsstämman den 14 januari 2019 innebärande en ökning av Stockwiks
aktiekapital med ca 209.832,488 kronor.

Före registrering uppgick Stockwiks aktiekapital till ca 1.788.810,033
kronor fördelat på 1.788.810.032 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om
0,001 kronor och medförde en röst.

Per den 31 januari 2019 uppgår Stockwiks aktiekapital till ca 1.998.642,523
kronor fördelat på totalt 1.998.642.520 aktier. Varje aktie har ett
kvotvärde om 0,001 kronor och medför en röst.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lag
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
januari 2019 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik_Ändring_antal_aktier_och_röster_190131

Författare Hugin