Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Stockwik Förvaltning AB: Stockwik gör (igen) sitt största förvärv hittills; MBF

TRANSAKTIONEN I KORTHET

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag den 6 maj 2019 förvärvat samtliga
aktier i Mälardrottningens Bygg & Fastighet AB (MBF) (”Transaktionen”).

MBF AB har sedan starten år 2002 inriktat sig på att till i första hand
stat och kommun utföra entreprenadarbeten och byggservice. Företagets
verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare karaktäriseras
av låg konjunkturkänslighet. Typiska arbeten som utförs är vattenskador,
takarbeten, brandskador, markarbeten, stambyten, lokalanpassningar m.m.
Arbeten utförs omkring och i lägenheter, skolor, sjukhus, ålderdomshem,
kontorslokaler, laboratorier och fabriksmiljöer. MBF har för varje år sedan
år 2003 visat positivt resultat.

MBF:s omsättning under det senaste räkenskapsåret upp gick till 118 MSEK.
Med MBF medräknat uppgår Stockwikkoncernens omsättning till cirka 350 MSEK
räknat som rullande tolv månader i den nu befintliga koncernstrukturen med
de övriga portföljbolagen Galdax och Stans Gummiverkstad (industri),
BergFast och AFF (markservice), KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri
(fastighetsservice). MBF kommer att ingå i segmentet fastighetsservice.

Transaktionen sker mot en total anskaffningskostnad om 25 MSEK.
Köpeskillingen består av en kontantbetalning, en revers och en riktad
nyemission av aktier i Stockwik. Antal utestående aktier ökar med högst 178
571 aktier i Stockwik vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,3 procent
till följd av Transaktionen. MBF bedöms kunna bidra med 0,5-1 SEK till
Stockwiks VPA.

BAKGRUND OCH MOTIV

Förvärvet utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för
självständig drift. MBF:s VD och grundare Thomas Stolpe samt övrig
befintlig ledning kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad
position inom ett område med stadig och relativt konjunkturoberoende
efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att
förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk. Erforderlig
förvärvsfinansiering är etablerad genom ett lån från Skandinaviska
Kreditfonden. Lånet löper under 4 års tid, med 11,25 procents ränta.

* ”Med MBF gör Stockwik ånyo företagets hittills största förvärv. MBF
är ett svenskt kvalitetsföretag som uppvisar en stabil ekonomisk
utveckling och som bjuder på fortsatt goda utsikter med sin
etablerade verksamhet. Det är med stor glädje vi presenterar detta
för våra aktieägare”, säger David Andreasson VD för Stockwik.
* ”Vi ser att Stockwik utgör en trygg plattform från vilken vi
långsiktigt kan fortsätta att bedriva verksamheten för MBF. Vi är
också glada över att som nya aktieägare få ta del av Stockwiks
fortsatta utveckling”, säger grundare Thomas Stolpe för MBF.

OM MBF

MBF:s omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2018
till ca 118 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om knappt 6 MSEK. Totalt
35 personer är anställda i koncernen.

OM TRANSAKTIONEN

Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK. Denna fördelar sig på 17,5 MSEK
kontant, revers om 3,75 MSEK med löptid 4 år, årsränta 3 % att erläggas
kvartalsvis, samt en riktad emission av stamaktier om 3,75 MSEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 11:15
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: Nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik förvärvar MBF 190506

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.