Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-22

För stor risk att nobba budet på Maxfastigheter

wysiwyg_image

Stenhus Fastigheter (”Stenhus”) har lagt ett bud på Maxfastigheter där vederlaget består i nyemitterade aktier i Stenhus. För varje aktie i Maxfastigheter erbjuds aktieägarna tre nyemitterade aktier i Stenhus och för varje teckningsoption i Maxfastigheter erbjuds en nyemitterad aktie i Stenhus.

Budet innebär en premie för Maxfastigheters aktie om 22% baserat på stängningskursen för respektive bolags aktie per den 2 mars och 78,7% baserat på stängningskursen för Maxfastigheters teckningsoption per den 2 mars. Flera storägare i Maxfastigheter har oåterkalleligen accepterat budet och Stenhus kontrollerar per den 19 maj ca 77,5% av aktierna och 70,6% av teckningsoptionerna i Maxfastigheter. Budet rekommenderas vidare av Maxfastigheters styrelse och den fairness opinion som DNB gjort på uppdrag av styrelsen landar i att budet är finansiellt skäligt.

Aktiespararna hade gärna sett att aktieägarna även erbjöds ett alternativt vederlag i form av kontanter för de aktieägare som inte önskar bli delägare i Stenhus. Budpriset är acceptabelt. I sammanhanget väger också den redan höga acceptgraden och därmed risken att bli sittande med en illikvid aktie om budet inte når upp till de 90% acceptgrad som krävs för tvångsinlösen, men där budgivaren ändå väljer att fullfölja budet, tungt för att acceptera budet.

Sammantaget rekommenderar Aktiespararna därför aktieägarna att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att Maxfastigheters styrelse rekommenderar budet. Till stöd för sin rekommendation har styrelsen inhämtat en fairness opinion från DNB-markets, som anser budet finansiellt skäligt.
  • Att flertalet storägare i Maxfastigheter, däribland Öresund, oåterkalleligen har accepterat budet.
  • Att acceptfristen löper ut den 28 juni.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 22 juni 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

 

Författare Bolagsbevakningen