Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

STORA ENSO: GOD UTVECKLING FÖR DE FLESTA DIVISIONER 2 KV ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stora Enso hade en stark utveckling under årets andra kvartal med ett operativt rörelseresultat samt medföljande operativ marginal klart över analytikers förväntningar.

Marginallyftet sågs främst mot bakgrund av försäljningspriser och volymer, särskilt i divisionerna Biomaterials, Wood Products och Packaging Materials, uppger bolaget i delårsrapporten.

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 364 miljoner euro - att ställa mot väntade 304 miljoner euro, enligt Infronts analytikersammanställning inför rapporten. Marginalen kom in på 14 procent jämfört med förhandstipsen som vittnade om 13 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten steg med nästan 30 procent jämfört med för ett år sedan till drygt 460 miljoner euro.

"Vi är därmed tillbaka på banan för kvoten nettoskuld/EBITDA. Jag är också glad att besparingarna i vårt lönsamhetsprogram har kunnat genomföras två kvartal snabbare än planerat. De ackumulerade totala besparingarna uppgår till 510 miljoner euro", framhåller vd Annica Bresky i rapporten.

På divisionsnivå fortsätter Wood Products lönsamhet att ligga på rekordnivå, skriver Stora Enso-chefen, främst tack vare en synnerligen stark global efterfrågan särskilt på sågade trävaror.

Biomaterials levererar också ett rekordkvartal då marknaden för massa har varit "fördelaktig" enligt bolaget. Packaging Materials gynnas samtidigt av en stabil orderbok som växt med över 20 procent, heter det vidare.

För Packaging Solutions sågs en märkbar ökning för omsättningen. Lönsamheten för divisionen påverkas dock fortfarande av höga råmaterialkostnader, vilket bolaget avser att kompensera för genom högre priser.

När det gäller Forest-divisionen fortsätter verksamheten att präglas av operativ effektivitet och stabil lönsamhet, är budskapet. Omsättningen ökade på grund av ökande leveranser i Finland, Sverige och Baltikum. Dessutom ökade värdet på skogstillgångarna med mer än 200 miljoner euro i samband med halvårsvärderingen.

Gällande divisionen Paper nämner Stora Enso att företaget sett ett gediget orderflöde, men kostnaderna för råmaterial är höga och kompenseras ännu inte av prishöjningar. Detta medför i sin tur ett lägre resultat för divisionen under kvartalet.

"Dessutom har vi haft produktionsproblem vid anläggningarna i Langerbrugge och Maxau. Båda anläggningarna är nu igång och går för fullt", skriver skogsbolaget.
Författare Direkt-SE