Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

Stora Enso Oyj: Förslag av aktieägarnas nomineringsråd till Stora Enso Oyj:s årstämma 2020

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2020-01-15 kl. 13.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Enso's
bolagsstämma, föreslår för årsstämman som hålls den 19 mars 2020 att
antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande
styrelsemedlemmarna Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh,
Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och
Hans Stråberg, återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet
av följande årsstämma och att Håkan Buskhe väljs till ny ledamot av
styrelsen för samma mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Jorma Eloranta väljs till
ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Göran Sandberg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till
styrelsen.

"Göran Sandberg har sedan år 2017 varit en värdefull medlem av Stora
Ensos styrelse. Göran har sedan han valdes till medlem av styrelsen
fungerat som medlem av styrelsens kommitté för hållbarhets- och och
etikfrågor och verkat för dess arbete. Jag vill varmt tacka Göran för
hans värdefulla arbete för Stora Enso", säger Stora Ensos
styrelseordförande och medlem av aktieägarnas nomineringsråd, Jorma
Eloranta.

Håkan Buskhe, teknologie magister, Tekn., född 1963, svensk
medborgare, har en gedigen operativ erfarenhet inom industrin och
stark erfarenhet av företagsledning efter att ha fungerat som
verkställande direktör för flera ledande svenska bolag. Buskhe
tillträder den 12 februari 2020 som verkställande direktör för FAM
AB. Innan sin nuvarande position fungerade Buskhe som verkställande
direktör för SAAB AB (2010-2019) och E.ON Nordic (2008-2010).
Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill ledande roller på E.ON
Sweden (2006-2008), posten som verkställande direktör för
logistikbolaget Schenker North (2001-2006) samt flera poster inom
Storel AB (1998-2001), Carlsberg A/S (1994-1998) och Scansped AB
(1988-1994). Buskhe har vidare fungerat som styrelsemedlem i flera
venturekapital bolag. Han är oberoende av bolaget men inte av dess
betydande aktieägare på grund av sin kommande position som
verkställande direktör för FAM AB. Buskhe äger för närvarande inga
aktier i Stora Enso.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga
arvodena för styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens
ledamöter höjs med cirka 2,5-3 procent och utbetalas enligt följande:

Styrelsen
Ordförande 197 000 EUR (2019: 192 000)
Vice ordförande 112 000 EUR (2019: 109 000)
Ledamöter 76 000 EUR (2019: 74 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas
årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att för
styrelseledamöternas räkning förvärva Stora Ensos R-aktier på
marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och att
resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna
förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av
bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2020-31 mars 2020 eller
snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står
för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till
förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet
till ledamöterna av finans- och revisionskommittén,
ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor
höjs med cirka 2,5-3 procent och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén
Ordförande 21 200 EUR (2019: 20 600)
Ledamöter 14 800 EUR (2019: 14 400)

Ersättningskommittén

Ordförande 10 600 EUR (2019: 10 300)
Ledamöter 6 400 EUR (2019: 6 200)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 600 EUR (2019: 10 300)
Ledamöter 6 400 EUR (2019: 6 200)

Aktieägarnas nomineringsråd bestod år 2019-2020 av fyra ledamöter:
Jorma Eloranta (styrelsens ordförande), Hans Stråberg (styrelsens
vice ordförande) och två ledamöter utsedda av de två största
aktieägarna, Harri Sailas (Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (FAM
AB). Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd.

Den främsta uppgiften för aktieägarnas nomineringsråd har varit att
förbereda förslag för årsstämman 2020 angående styrelseledamöter och
deras ersättningar. Aktieägarnas nomineringsråd har under
arbetsperioden 2019-2020 sammanträtt fem (5) gånger och samtliga
medlemmar har deltagit vid varje möte.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
+46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Som en del i bioekonomin är Stora Enso en ledande global leverantör av
förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och
papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material
idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000
medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5
miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki
(STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas
Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
+46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/forslag-av-aktieagarnas-nomi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.