Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-07

Stora Enso Oyj: Muutos Stora Enson raportointiterminologiaan

Termi Kertaluonteiset erät muutetaan termiksi Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA)
suosituksen mukaisesti

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2016 klo 9.00

Stora Enso nimeää uudelleen raportoinnissa käytettävää terminologiaa
vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European
Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen
vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Muutos tulee voimaan 21.7.2016
julkaistavasta toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

Termi "Kertaluonteiset erät" muutetaan termiksi "Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät", mutta määritelmä pysyy samana. Kuten
aikaisemminkin, nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity
tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset
omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten peruutukset,
toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset ja sakot.
Yksittäiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ilmoitetaan
normaalisti erikseen, mikäli niiden tulosvaikutus on yli sentin (0,01
euroa) osakkeelta tai 8 milj. euroa.

Stora Enso lisää osavuosikatsauksiinsa vuoden 2016 toisesta
neljänneksestä lähtien taulukon, jossa esitetään tärkeimmät
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vastaavanlainen taulukko on
esitetty Stora Enson konsernitilinpäätöksissä.

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT, KÄYVÄN ARVON MUUTOKSET JA
LIIKETOIMINTAAN KUULUMATTOMAT ERÄT

Milj. euroa Q1/ 2015 Q4/1 Q3/ Q2/ Q1/ 2014 Q4/1 Q3/ Q2/1 Q1/

16 5 15 15 15 4 14 4 14
Aineellisten ja aineettomien -1 -266 -265 - -1 - -219 -214 9 -12 -2
hyödykkeiden sekä
biologisten hyödykkeiden
arvonalentumiset ja
arvonalentumisten peruutukset
Uudelleenjärjestelykustannukset - 7 -2 16 -7 - -118 -20 19 -99 -18
ilman aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumisia
Yritysmyynnit -27 - - - - - 53 9 - - 44

Muut - 25 17 - - 8 5 - - 5 -
Vertailukelpoisuuteen -28 -234 -250 16 -8 8 -279 -225 28 -106 24
vaikuttavat erät yhteensä

Käyvän arvon muutokset -26 378 401 -25 15 -13 -131 -79 -23 -18 -11
ja liiketoimintaan
kuulumattomat erät
Yhteensä -54 144 151 -9 7 -5 -410 -304 5 -124 13

Muissa Stora Enson käyttämissä vaihtoehtoisissa tunnusluvuissa ei ole
muutoksia. Näitä ovat operatiivinen liiketulos, operatiivinen EBITDA,
liiketoiminnan rahavirta, rahavirta investointien jälkeen, nettovelan
suhde operatiiviseen EBITDAan, operatiivinen sijoitetun pääoman
tuotto, operatiivinen ROOC ja osakekohtainen tulos ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Nämä avainluvut esittävät
operatiivisen liiketuloksen ilman poikkeuksellisia eriä, jotka eivät
liity tavanomaiseen liiketoimintaan, ja lisäävät näin
vertailukelpoisuutta eri kausien välillä.

Käyvän arvon muutoksiin ja liiketoimintaan kuulumattomiin eriin ei
tule muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan
kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät
ja niihin liittyvät suojaukset, hiilidioksidin päästöoikeuksien
arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä
konsernin osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja
nettorahoituseristä.

Avainlukujen laskentaperiaatteet on esitetty Stora Enson
tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä
vuodelta 2015. Näihin periaatteisiin ei tule muutoksia.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja
paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen
toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit
innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin
materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02046 21242

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/stora-enso-oyj/r/muutos-stora-enson-raportoint...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.