Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Stora Enso Oyj: Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016

Muutosvauhti kiihtyy - erittäin aktiivinen neljännes

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2016 klo 13.00

Q2/2016 (verrattuna Q2/2015)

· Liikevaihto 2 526 (2 562) milj. euroa laski 1,4 %. Liikevaihto
ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa sekä myytyä
Barcelonan tehdasta kasvoi 3,6 % pääasiassa Varkauden
kraftlaineritehtaan ylösajon ja Ostro??kan aaltopahvin raaka-ainetta
tuottavan tehtaan lisävolyymien ansiosta.

· Operatiivinen liiketulos kasvoi 9,2 % 226 (207) milj. euroon,
sisältäen Paper-divisioonan 6 milj. euron luottotappiovarauksen,
alhaisemmat muuttuvat kustannukset ja positiivisen
nettovaluuttakurssivaikutuksen. Operatiivinen liiketulosprosentti oli
8,9 % (8,1 %).

· Osakekohtainen tulos 0,16 (0,17) euroa.
· Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellisen korkea 493 (489)
milj. euroa operatiivisen EBITDAn kasvun ja käyttöpääoman
vapautumisen ansiosta; rahavirta investointien jälkeen oli 321 (261)
milj. euroa.

· Taseen vahvistuminen jatkui edelleen; nettovelan suhde
operatiiviseen EBITDAan oli 2,3 (2,7) osingonmaksusta huolimatta.
Likviditeetti pieneni suunnitellusti 511 (986) milj. euroon.

· Operatiivinen ROCE oli 10,3 % (9,4 %); operatiivinen ROCE ilman
Beihain tehtaan investointihanketta oli 12,5 % (10,9 %).

Q2/2016 (verrattuna Q1/2016)

· Liikevaihto kasvoi 3,3 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti
heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi 5,8 %, mikä johtui pääasiassa
kuluttajapakkauskartongin suuremmasta myynnistä.

· Operatiivinen liiketulos laski 8,9 % pääasiassa 28 milj. euroa
korkeampien kunnossapitokustannusten vuoksi.

Q1-Q2/2016 (verrattuna Q1-Q2/2015)

· Liikevaihto 4 971 milj. euroa laski 1,6 %. Liikevaihto ilman
rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyä
Barcelonan tehdasta kasvoi 3,0 %.

· Operatiivinen liiketulos 474 milj. euroa kasvoi 11,0 % pääasiassa
alhaisempien muuttuvien kustannusten ja
nettovaluuttakurssivaikutusten ansiosta

Muutos

· Kiinassa sijaitseva Beihain kuluttajapakkauskartonkitehdas
käynnistyi toukokuussa ja sen ylösajo etenee suunniteltua nopeammin.
Koneen odotetaan saavuttavan täyden tuotannon noin 18-24 kuukaudessa.

· Varkauden kraftlaineria tuottavan tehtaan ylösajo etenee ja
asiakkaiden laadunmääritykset ovat edenneet hyvin. Tehtaan odotetaan
saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon
aikana.

· Uusi puisten rakennuskomponenttien (LVL) tuotantolinja Varkauden
tehtaalla käynnistyi kesäkuussa 2016. Linjan odotetaan saavuttavan
täyden tuotannon vuoden 2018 puolivälissä.

· Saksassa sijaitsevan aikakausilehtipaperia tuottavan Kabelin
tehtaan myyntiä koskevat suunnitelmat julkistettiin kesäkuussa.

· Kiinassa sijaitsevan Suzhoun tehdasalueen myynti julkistettiin ja
paperin tuotanto päättyi kesäkuussa.

· Stora Enso myi 33,33 %:n omistusosuutensa ruotsalaisesta
kierrätysmateriaaliyhtiöstä IL Recycling AB:stä kesäkuussa.

Näkymät Q3/2016

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan
samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuoden 2016 toisen
neljänneksen 2 526 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan
pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi kuin
vuoden 2016 toisen neljänneksen 226 milj. euroa. Nämä arviot
sisältävät suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien noin 30 milj.
euron ja Beihain tehtaan käynnistymisen noin 16 milj. euron suuremman
negatiivisen vaikutuksen verrattuna vuoden 2016 toiseen
neljännekseen.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden
2016 toisen neljänneksen tulosta:

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihto ilman rakenteellisesti
heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyä Consumer Board
-divisioonan Barcelonan tehdasta kasvoi 3,6 % verrattuna viime vuoden
vastaavaan neljännekseen. Tämä oli pääasiassa Varkauden
kraflaineritehtaan ylösajon ja Ostro??kan aaltopahvin raaka-ainetta
tuottavan tehtaan lisävolyymien ansiota. Rahavirta verrattuna
vuodentakaiseen oli ennätyksellisen korkea paremman kannattavuuden ja
käyttöpääoman vapautumisen ansiosta.

Tällä neljänneksellä olemme kiihdyttäneet tahtia muutoksessamme
uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Olemme ottaneet suuren
harppauksen eteenpäin, ja monet palapelin osista ovat asettumassa
kohdilleen. Olemme nyt valmiita seuraavaan lukuun muutostarinassamme.
Kiinassa sijaitsevan Beihain tehtaan kuluttajapakkauskartonkikoneen
tuotanto käynnistyi onnistuneesti, suunniteltua aikaisemmin, ja on
meille historiallinen virstanpylväs. Tavoitteemme on hyötyä
korkealaatuisen kuluttajapakkauskartongin kasvavasta kysynnästä
Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yksi Beihain tehtaan
tärkeimmistä lopputuotteista on nestepakkauskartonki, josta tällä
hetkellä yli 80 prosenttia tuodaan Kiinaan vientituotteena.

Varkauden tehtaan uusi puisia rakennuskomponentteja valmistava
tuotantolinjalla käynnistyi kesäkuussa. Uusi LVL-viilupuulinja vastaa
kestävien ja korkealaatuisten jatkojalostettujen puisten
komponenttien kasvavaan tarpeeseen. Arvioimme parhaillaan myös
Ruotsissa sijaitsevan Gruvön tehtaan yhteyteen mahdollisesti
rakennettavan ristiinliimatun puun (CLT) tuotantoyksikön
kannattavuutta. Tämä tukisi tavoitettamme saada lisää markkinaosuutta
uusiutumattomilta materiaaleilta rakennussektorilla.

Myös Saksassa sijaitsevan aikakauslehtipaperia tuottavan Kabelin
tehtaan myyminen tukee muutostamme uusiutuvien materiaalien
kasvuyhtiöksi. Lisäksi olemme ilmoittaneet sulkevamme Kiinassa
sijaitsevan Suzhoun paperitehtaan ja myyvämme tehdasalueen. Ruotsissa
myimme 33,33 %:n omistusosuutemme kierrätysmateriaaliyhtiö IL
Recyclingistä, koska kierrätyspaperin tarpeemme Ruotsissa on laskenut
viimeisten vuosien aikana.

Jatkamme investoimista kasvuun ja vahvempaan kilpailukykyyn.
Vahvistaaksemme edelleen asemaamme johtavana maailmanlaajuisena
korkealaatuisten kartonkien tuottajana investoimme 70 milj. euroa
Imatran tehtaille. Näin lisäämme päällystyskapasiteettiamme ja
mahdollistamme uuden sukupolven biopäällysteiden jatkuvan
tuotekehityksen. Asiakkaiden kysynnän elintarvikepakkauksissa
käytettävälle kartongille ja nestepakkauskartongille ennustetaan
kasvavan alan keskiarvoa nopeammin. Vastataksemme kasvavaan kysyntään
hygieniamarkkinoilla investoimme lisäksi 26,5 milj. euroa Skutskärin
sellutehtaaseen lisätäksemme tehtaan revinnäissellun kapasiteettia.

Vahvistaaksemme biopohjaisten kemikaalien kehitystä olemme
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen erikoiskemikaaliyhtiö Rennovia
Inc:in kanssa. Tämä on meille looginen seuraava askel, koska
tähtäimessämme ovat uudet markkinat ja uusien tuotteiden kehittäminen
tällä alueella. Sunilan tehtaan ligniinituotannon kaupallistaminen
etenee ja ensimmäinen asiakassopimus on solmittu.

Toteutimme neljänneksen aikana myös joukkovelkakirjalainan
uudelleenrahoituksen.

Olen todella tyytyväinen siitä, että olemme solmineet strategisen
kumppanuuden Aalto-yliopiston, Chalmers University of Technologyn ja
Royal Institute of Technologyn kanssa. Tämä yhteistyö johtavien
teknillisten korkeakoulujen kanssa antaa meille mahdollisuuden
parantaa asemiamme innovaation saralla entisestään.
Tutkimusyhteistyön keskeiset osaamisalueet ovat biopohjainen kemia,
design, digitalisaatio, materiaalitekniikka ja prosessiratkaisut.

Mitä tulee vuoden 2016 kolmannen neljänneksen näkymiin, liikevaihdon
arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuoden
2016 toisen neljänneksen 2 526 milj. euroa ja operatiivisen
liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin
verran alhaisempi kuin vuoden 2016 toisen neljänneksen 226 milj.
euroa. Nämä arviot sisältävät suunniteltujen vuotuisten
huoltoseisokkien noin 30 milj. euron ja Beihain tehtaan
käynnistymisen noin 16 milj. euron suuremman negatiivisen vaikutuksen
verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen.

Kuten aina, haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä,
työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta."

Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja

AVAINLUVUT

Milj. euroa Q2/16 Q2/15 Muutos Q1/16 Muutos Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos 2015
% % % Q1
Q2/16 Q2/16 -Q2/16-

16 15
Q1
- - -Q2/15
Q2/15 Q1/16

Liikevaihto 2 526 2 562 -1,4 % 2 445 3,3 % 4 971 5 053 -1,6 % 10
040

Operatiivinen 333 318 4,7 % 356 -6,5 % 689 658 4,7 % 1 352
EBITDA

Operatiivinen 226 207 9,2 % 248 -8,9 % 474 427 11,0 % 915
liiketulos
Operatiivinen 8,9 8,1 10,1 9,5 % 8,5 % 9,1
liiketulos, % % % % %
Liiketulos 248 214 15,9 % 194 27,8 % 442 429 3,0 % 1 059
(IFRS)

Tulos ennen 112 156 -28,2 183 -38,8 295 310 -4,8 % 1 048
veroja % %
ja

ilman
vertailukelpois

u
u
t
e
e
n
vaikuttavia
eriä
Tulos ennen 149 148 0,7 % 155 -3,9 % 304 310 -1,9 % 814
veroja
Katsauskauden 118 123 -4,1 % 114 3,5 % 232 252 -7,9 % 783
tulos
Korolliset 3 178 3 479 -8,7 % 3 185 -0,2 % 3 178 3 479 -8,7 % 3 240
nettovelat

Operatiivinen 10,3 9,4 11,3 10,8 9,9 % 10,6
ROCE % % % % %
Tulos/osake 0,12 0,18 0,19 0,31 0,33 1,24
(EPS)

ilman
vertailukelpois

u
u
t
e
e
n
vaikuttavia
eriä, euroa
Tulos/osake, 0,16 0,17 0,15 0,31 0,33 1,02
euroa
Velkaantumisaste 0,58 0,70 0,58 0,58 0,70 0,60
Kiinteät 25,4 25,5 24,4 24,9 24,7 25,0
kustannukset/li % % % % % %

i
k
e
v
a
ih
to
Henkilöstö 26 27 -4,0 % 25 2,2 % 25 26 -4,0 % 26
keskimäärin 088 173 521 911 999 783
...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.