Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Stora Enso Oyj: Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

Neljänneksen kehitys jälleen vakaa

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2016 klo 13.00

Q3/2016 (verrattuna Q3/2015)

· Liikevaihto 2 393 (2 500) milj. euroa laski 4,3 %. Liikevaihto
ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa sekä myytyä
Barcelonan tehdasta kasvoi 1,8 % pääasiassa Varkauden
kraftlaineritehtaan ja Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan
ylösajojen ansiosta.

· Operatiivinen liiketulos oli 219 (246) milj. euroa, sisältäen
Beihain ylösajosta johtuvan 35 milj. euron negatiivisen vaikutuksen.
Operatiivinen liiketulosprosentti oli 9,2 % (9,8 %).

· Osakekohtainen tulos 0,16 (0,16) euroa. Osakekohtainen tulos ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 0,17 (0,13) euroon.

· Liiketoiminnan rahavirta oli 390 (484) milj. euroa, rahavirta
investointien jälkeen 177 (234) milj. euroa.

· Taseen vahvistuminen jatkui edelleen; nettovelan suhde
operatiiviseen EBITDAan oli 2,1 (2,5), likviditeetti oli 775 (797)
milj. euroa.

· Operatiivinen ROCE oli 10,1 % (11,6 %), operatiivinen ROCE ilman
Beihain investointia oli 13,5 % (13,1 %).

Q3/2016 (verrattuna Q2/2016)

· Liikevaihto 2 393 (2 526) milj. euroa laski 5,3 %. Liikevaihto
ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa laski 5,1 %,
mikä johtui pääasiassa Wood Products -divisioonan normaalista
kausivaihtelusta.

· Operatiivinen liiketulos 219 (226) milj. euroa laski 3,1 %
pääasiassa Beihain ylösajon vuoksi.

Q1-Q3/2016 (verrattuna Q1-Q3/2015)

· Liikevaihto 7 364 (7 553) milj. euroa laski 2,5 %. Liikevaihto
ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyä
Barcelonan tehdasta kasvoi 2,6 %.

· Operatiivinen liiketulos 693 (673) milj. euroa kasvoi 3,0 %
pääasiassa alhaisempien muuttuvien kustannusten ansiosta.

Muutos

· Beihain tehtaan ylösajo etenee suunniteltua aikataulua nopeammin.
Nestepakkauskartonkien asiakastestit etenevät hyvin, ja ensimmäiset
CKB-kartongin testiajot on suoritettu. Kuluttajapakkauskartonkikoneen
odotetaan saavuttavan täyden tuotannon 18-24 kuukaudessa toukokuussa
2016 tapahtuneesta käynnistyksestä. Valkaistua kemitermomekaanista
massaa (BCTMP) valmistavan laitoksen odotetaan käynnistyvän ennen
viimeisen neljänneksen loppua.

· Varkauden kraftlaineritehdas saavutti EBITDAn kannattavuusrajan
kolmannella neljänneksellä. Tehtaan odotetaan saavuttavan täyden
tuotannon vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon aikana.

· Varkauden tehtaan puisten rakennuskomponenttien (LVL)
tuotantolinja on käyttöönottovaiheessa ja tuotesertifiointi on
meneillään. Linjan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2018
puolivälissä.

· Saksassa sijaitsevan aikakauslehtipaperia tuottavan Kabelin
tehtaan myynti saatiin päätökseen syyskuussa.

· Suzhoun tehdasalueen myynnistä saatiin ennakkomaksua yhteensä 118
milj. euroa.

Näkymät Q4/2016

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan
hieman korkeampi tai hieman alhaisempi kuin vuoden 2016 kolmannen
neljänneksen 2 393 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen
odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi
kuin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen 219 milj. euroa.
Suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien vaikutuksen arvioidaan
olevan noin 35 milj. euroa pienempi kuin kolmannella neljänneksellä.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden
2016 kolmannen neljänneksen tulosta:

"Kolmannella neljänneksellä liikevaihto ilman rakenteellisesti
heikentyvää paperiliiketoimintaa ja Barcelonan myytyä tehdasta kasvoi
1,8 %. Tämä oli pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ja Beihain
kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajojen ansiota. Operatiivinen
liiketulos oli 219 milj. euroa (246 milj. euroa) sisältäen Beihan
ylösajon 35 milj. euron negatiivisen vaikutuksen. Liiketoiminnan
rahavirta oli 390 milj. euroa pienentyneen käyttöpääoman ja
yritysmyyntien ansiosta. Taseen vahvistuminen jatkui edelleen, kun
nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,1.

Muutoksemme asiakaskeskeiseksi uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi
etenee hyvin. Olen tyytyväinen siitä, että Beihain tehtaan ylösajo
etenee edellä suunniteltua aikataulua ja että nestepakkauskartonkien
ja muiden tuotteiden asiakastestit ovat parhaillaan käynnissä. Olemme
myös suorittaneet ensimmäiset CKB-kartongin testiajot.
CKB-kartonkimme on erittäin kilpailukykyinen

lujuus-, jäykkyys-, puhtaus- ja ajettavuusominaisuuksiltaan. Se
tarjoaa ensiluokkaista elintarviketurvallisuutta, jota kiinalaiset
kuluttajat arvostavat.

Myös Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajo etenee ja tehdas saavutti
neljänneksen aikana EBITDAn kannattavuusrajan suunnitelman
mukaisesti. Odotamme täyttä tuotantoa ensikuitupohjaisessa
aaltopahvissa vuoden 2017 toisen puoliskon aikana. Olemme myös
saaneet päätökseen Saksassa sijaitsevan päällystettyä
aikakauslehtipaperia valmistavan Kabelin tehtaan myynnin. Lisäksi
olemme vastaanottaneet ensimmäiset Kiinassa sijaitsevan Suzhoun
tehtaan myyntiin liittyvät ennakkomaksut. Tämä kauppa julkistettiin
vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Suunnittelemme aaltopahvipakkausten huippuyksikön luomista Lahteen.
Tavoitteemme on parantaa kilpailukykyämme keskittämällä aaltopahvin
tuotantoa Suomessa yhdelle tehtaalle. Osana mahdollista keskittämistä
investoisimme noin 19 milj. euroa uusiin koneisiin ja tuotantoa
tukevaan infrastruktuuriin. Ehdotetun projektin odotetaan valmistuvan
vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Puurakentamisen suosio on nousussa. Australian ensimmäinen puinen
toimistotalo rakentuu Sydneyssä Stora Enson puisista,
ristiinliimatuista tilaelementeistä (CLT). Kuusikerroksisen
toimistotalon tärkeimmät rakenteelliset komponentit on valmistettu
yli 2 000 kuutiometristä Stora Enson CLT:tä. Rakennuksen on määrä
valmistua vuonna 2017 ja valmistuessaan todistaa, että CLT ei
ainoastaan ole uusiutuva ja kestävä valinta, vaan se myös nopeuttaa
rakennusaikoja.

Toinen kasvaviin kaupunkirakentamistarpeisiin vastaava hankkeemme on
Murów'n sahan modernisointi. Aiemman ilmoituksemme mukaisesti
modernisointi nostaa vuotuisen kapasiteetin 70 000 kuutiometristä 400
000 kuutiometriin. Syyskuussa vietimme modernisoidun sahan avajaisia
yhdessä 200 asiakkaan kanssa.

Olen iloinen siitä, että vuosikertomuksemme valittiin ReportWatchin
luokituksessa Suomen parhaaksi toisena peräkkäisenä vuotena. Luokitus
kattoi 1 600 yhtiötä 65 eri maassa. Myös kansainvälinen, voittoa
tavoittelematon organisaatio CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project)
valitsi Stora Enson maailman johtavien ilmaston lämpenemistä vastaan
toimivien yritysten joukkoon. Stora Enso sijoittui "Climate A"
-listalle.

Mitä tulee vuoden 2016 viimeisen neljänneksen näkymiin, liikevaihdon
arvioidaan olevan hieman korkeampi tai hieman alhaisempi kuin vuoden
2016 kolmannen neljänneksen 2 393 milj. euroa ja operatiivisen
liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin
verran alhaisempi kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä
kirjattu 219 milj. euroa. Suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien
vaikutuksen arvioidaan olevan noin 35 milj. euroa pienempi kuin
kolmannella neljänneksellä.

Kuten aina, haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä,
työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta."

Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja

AVAINLUVUT

Milj. euroa Q3/16 Q3/15 Muutos Q2/16 Muutos Q1-Q3/ Q1-Q3/ Muutos 2015
% % % Q1
Q3/16 Q3/16 -Q3/16-

16 15
Q1
- - -Q3/15
Q3/15 Q2/16

Liikevaihto 2 393 2 500 -4,3 % 2 526 -5,3 % 7 364 7 553 -2,5 % 10
040

Operatiivinen 326 353 -7,6 % 333 -2,1 % 1 015 1 011 0,4 % 1 352
EBITDA

Operatiivinen 219 246 -11,0 226 -3,1 % 693 673 3,0 % 915
liiketulos %
Operatiivinen 9,2 9,8 8,9 9,4 % 8,9 % 9,1
liiketulos, % % % % %
Liiketulos 196 237 -17,3 248 -21,0 638 666 -4,2 % 1 059
(IFRS) % %

Tulos ennen 170 128 32,8 % 112 51,8 % 465 438 6,2 % 1 048
veroja ja
ilman
vertailu
-kelpoisuuteen
vaikuttavia
eriä
Tulos ennen 161 144 11,8 % 149 8,1 % 465 454 2,4 % 814
veroja
Katsauskauden 119 124 -4,0 % 118 0,8 % 351 376 -6,6 % 783
tulos
Korolliset 2 899 3 248 -10,7 3 178 -8,8 % 2 899 3 248 -10,7 3 240
nettovelat % %

Operatiivinen 10,1 11,6 10,3 10,6 10,6 10,6
ROCE % % % % % %
Tulos/osake 0,17 0,13 0,12 0,48 0,46 1,24
(EPS)
ilman vertailu
-kelpoisuuteen
vaikuttavia
eriä,
euroa
Tulos/osake, 0,16 0,16 0,16 0,47 0,49 1,02
euroa
Velkaantumisaste 0,52 0,66 0,58 0,52 0,66 0,60
Kiinteät 25,5 25,0 25,4 25,1 24,8 25,0
kustannukset/liik % % % % % %

e
vaihto
Henkilöstö 26 27 -1,5 % 26 2,8 % 26 27 -2,7 % 26
keskimäärin 819 232 088 372 090 783
Työtapaturmat 10,4 10,7 -2,8 % 13,5 -23,0 12,0 10,4 15,4 % 11,0
(TRI), taajuus %
Poissaoloon 4,5 4,3 4,7 % 4,9 -8,2 % 4,4 4,3 2,3 % 4,7
johtaneet
tapaturmat
(LTA), taajuus

TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa
vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien
määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle klo 15.00
Analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille suunnattu
webcast-lähetys ja puheli...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.