Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Stora Enso Oyj: Stora Ensos delårsrapport januari-september 2017

Fortsatt starkt resultat: Ett betydande steg i företagets
transformation

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2017-10-25 kl. 9.30 EEST

Q3/2017 (jämfört med Q3/2016)

· Omsättning: 2 509 MEUR (2 393 MEUR), en ökning med 4,8 % och det
tredje kvartalet i följd där omsättningen ökar.

· Omsättningen exklusive pappersverksamheten ökade med 11,1 %.
· Det operativa rörelseresultatet ökade med 32,4 % till 290 MEUR
(219 MEUR). Resultat-förbättringen beror främst på fördelaktiga
försäljnings-priser, ökade volymer från de senaste strategiska
investeringarna samt en effektiv kostnadskontroll.

· Balansräkningen fortsatte att stärkas och kvoten
nettoskuld/operativt EBITDA var 1,8 (2,1).

· Inkörningen av Beihai-bruket går fortfarande snabbare än
planerat. Konsumentkartongmaskinen beräknas nå full
produktionskapacitet under första halvåret 2018 och break-even för
operativt EBITDA under fjärde kvartalet 2017.

· Stora Enso tillkännagav idag investeringar på 94 MEUR för att
växa inom förnybara material och öka konkurrenskraften inom
konsumentkartong och biomaterial.

Q1-Q3/2017 (jämfört med Q1-Q3/2016)

· Omsättning: 7 534 MEUR (7 364 MEUR), en ökning med 2,3 %.
Omsättningen, exklusive pappersverksamheten, ökade med 9,2 %.

· Det operativa rörelseresultatet ökade med 4,5 % till 724 MEUR
(693 MEUR), främst på grund av större volymer.

Nyckeltal

MEUR Q3/17 Q3/16 Förändring Q2/17 Förändring Q1-Q3/ Q1-Q3/ Förändring 2016
% % %
Q3/17- Q3/17- Q1-Q3/17-
Q3/16 Q2/17 17 16

Q1-Q3/16
Omsättning 2 2 4,8 % 2 -0,8 % 7 7 2,3 % 9
509 393 528 534 364 802
Operativt EBITDA 410 343 19,5 % 341 20,2 % 1 1 4,0 % 1
103 061 371
Operativt 290 219 32,4 % 219 32,4 % 724 693 4,5 % 884
rörelseresultat
Operativ 11,6 9,2 8,7 9,6 9,4 9,0
rörelsemarginal % % % % % %
Rörelseresultat 270 196 37,8 % 205 31,7 % 668 638 4,7 % 783
(IFRS)
Resultat före 244 170 43,5 % 153 59,5 % 588 465 26,5 % 575
skatt
exkl.
jämförelsestörande
poster
Resultat före 224 161 39,1 % 145 54,5 % 533 465 14,6 % 541
skatt
Periodens 191 119 60,5 % 143 33,6 % 441 351 25,6 % 407
nettoresultat
Räntebärande 2 2 -14,6 % 2 -9,1 % 2 2 -14,6 % 2
nettoskuld 476 899 724 476 899 726
Operativ 13,9 10,1 10,3 11,4 10,6 10,2
avkastning på % % % % % %
sysselsatt kapital
(ROCE)
%
Resultat per 0,27 0,17 0,19 0,63 0,48 0,65
aktie
(EPS),
exklusive
jämförelsestörande
poster,
EUR
Resultat per 0,24 0,16 0,19 0,57 0,47 0,59
aktie
(EPS), EUR
Nettoskuld/Operativ 1,8 2,1 2,0 1,8 2,1 2,0

t
EBITDA senaste
12 månaderna
Medelantal 27 26 0,7 % 26 1,6 % 26 26 0,0 % 26
anställda 001 819 581 371 372 269

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar
resultatet för tredje kvartalet 2017

Under detta kvartal har vi tagit ett avgörande steg i vår
transformation till ett tillväxtföretag inom förnybara material. Jag
är mycket glad över att för tredje kvartalet i rad kunna säga att
omsättningen har ökat, detta kvartal med nästan 5 %. Det beror
framför allt på den stabila utvecklingen i våra
transformationsprojekt i Kina, Varkaus och Murów. Dessutom har en
fördelaktig prisutveckling påverkat positivt. Om vi tittar på
försäljningen exklusive papper har omsättningen ökat med över 11 %.

Det operativa rörelseresultatet ökade med över 32 % till 290 MEUR,
främst på grund av fördelaktiga försäljningspriser, ökade volymer
från strategiska investeringar och effektiv kostnadskontroll.
Balansräkningen har fortsatt stärkts och kvoten nettoskuld/operativt
EBITDA förbättrades till 1,8 (2,1).

Transformationsprojekten fortsätter att ge resultat och bidrar till
att vår position inom bioekonomin stärks. Inkörningen av
Beihai-bruket går fortfarande snabbare än beräknat med en
produktionsvolym på 105 000 (52 000) ton konsumentkartong under
kvartalet. Jag är också nöjd med att vi har nått vårt mål när det
gäller operativt EBITDA för kraftlinerbruket i Varkaus. Vi förväntar
oss att bruket ska uppnå full produktion under årets fjärde kvartal.
Ytterligare något som utvecklats positivt är omsättningen för China
Packaging, där vi har sett ökade leveranser och förbättringar i den
operativa verksamheten.

I dag kan vi också stolt tillkännage två viktiga investeringar i
Finland. Vi fortsätter att investera i Finland, samtidigt som vi
förväntar oss att konkurrenskraften hos den finländska
exportindustrin säkerställs och vidareutvecklas globalt.

Vi kommer att investera 52 MEUR för att öka vår totala
dissolvingmassa-kapacitet från 150 000 ton till 430 000 ton per år
vid Enocell-bruket. Dissolvingmassan används till produktion av
viskosfibrer för textilindustrin. Det är ett förnybart råmaterial som
kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror såsom polyester.

Vi kommer också att investera 42 MEUR för att öka vår årliga
produktionsvolym och torkkapacitet för kemitermomekanisk massa (CTMP)
vid Imatra-bruket. Det kommer att stärka vår konkurrenskraft inom
varusegmenten vätske- och livsmedelskartong. Det kommer också att
hjälpa oss att ta nästa steg med kommersialiseringen av
mikrofibrillär cellulosa (MFC). MFC kan användas till lättare och mer
hållbara förpackningar och innebär lägre råvaruförbrukning.
Investeringarna kommer att förbättra vår konkurrenskraft och bidra
till hållbar tillväxt.

Jag är stolt över att vi har blivit topprankade i en studie som Mistra
Center for Sustainable Markets gjort vid Handelshögskolan i
Stockholm. Studien har undersökt hur Sveriges största företag
informerar om sitt hållbarhetsarbete när det gäller ambitioner,
genomförande och utvärdering.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra
medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras
förtroende.

Utsikter
För fjärde kvartalet 2017 väntas omsättningen bli i nivå med eller
något högre än tredje kvartalets 2 509 MEUR, och det operativa
rörelseresultatet något lägre än eller i nivå med det resultat på 290
MEUR som redovisas för tredje kvartalet 2017. I uppskattningen av det
operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 ingår en
negativ påverkan på 7 MEUR hänförlig till inkörningen av
Beihai-bruket.

Som tidigare meddelats förväntas operativt EBITDA för Beihai-bruket nå
break-even under fjärde kvartalet 2017. Den negativa effekten från
planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 10 MEUR högre än för
tredje kvartalet 2017 och ingår i ovan nämnda uppskattning.

Webbsänd telekonferenser idag
1) Webbsänd presskonferens klockan 12.00 EEST (11.00 CEST).
Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström och finansdirektör Seppo Parvi
presenterar resultatet i en direktsänd webbsänd presskonferens, ledd
av kommunikationsdirektör Ulrika Lilja. Webbsändningen hålls på
engelska och kan följas på:
storaenso.videosync.fi/2017-q3-results/register

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan
15.00 EEST (14.00 CEST)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls
klockan 15.00 EEST (14.00 CEST). Stora Ensos VD Karl-Henrik
Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations
Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan
följas på: edge.media-server.com/m6/p/2vnrfvqa

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade
på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan
följa presentationen via webbsändningen. Länkar till webbsändningarna
finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats
storaenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors).

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och
investerare:

Direktsändning klockan 15.00 EEST
Storbritannien +44(0)20 3427 1904
Finland +358 (0)9 6937 9590
Sverige +46 (0)8 5033 6539
USA +1 646 254 3388
Inloggningskod 3750266

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767
Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos
delårsrapport januari-september 2017. Den fullständiga rapporten är
bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på
företagets webbplats på storaenso.com/investors
(http://www.storaenso.com/investors/)

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att
ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya
produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara
material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och
2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm
(STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis
ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com
(http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.