Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Stora Enso Oyj: Stora Ensos halvårsrapport januari-juni 2018

Fortsatt hållbar lönsam tillväxt trots tillfälliga utmaningar
STORA ENSO OYJ HALVÅRSRAPPORT 2018-07-20 kl. 9.30 EEST

Q2/2018 (jämfört med Q2/2017)

· Omsättningen ökade med 5,4 % till 2 664 MEUR (2 528 MEUR) främst
på grund av fördelaktiga priser och en aktiv styrning av
produktutbudet och trots brist på skogsråvara.

· Det operativa rörelseresultatet ökade med 49,4 % till 327 MEUR
(219 MEUR) trots tillfälliga utmaningar inom virkesförsörjning och
Consumer Board-produktionen. Detta till följd av fördelaktiga priser
och en aktiv styrning av produktutbudet.

· Balansräkningen stärktes ytterligare trots ökad utdelning, och
nettoskulden minskade med 10 %. Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA
förbättrades till 1,3 (1,9).

· Avkastningen på sysselsatt kapital var 15,5 % (10,3 %) vilket för
fjärde kvartalet i rad är över det strategiska målet på 13 % för
fjärde kvartalet i rad.

· Stora Enso sätter nya mål för kvoten nettoskuld/operativt EBITDA
(< 2,0) och för nettoskuldsättningsgraden (< 0,6).

Q1-Q2/2018 (jämfört med Q1-Q2/2017)

· Omsättningen ökade med 4,3 % till 5 243 MEUR. Exklusive det
avyttrade Puumerkki ökade omsättningen med 5,8 %.

· Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 60,4 % till 696
MEUR, främst på grund av fördelaktiga priser och en aktiv styrning av
produktutbudet.

Utsikter
Omsättningen under tredje kvartalet 2018 förväntas bli i nivå med de 2
664 MEUR som redovisats för andra kvartalet 2018. Det operativa
rörelseresultatet förväntas bli i nivå med den vinst på 327 MEUR som
redovisas för andra kvartalet 2018.

Effekten från planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 5 MEUR
lägre än för andra kvartalet 2018. Effekten i andra kvartalet från
planerade underhållsstopp var 15 MEUR högre än tidigare estimerat.
Tillgången på skogsråvara i Norden förväntas vara fortsatt knapp på
grund av risk för skogsbränder som kan påverka avverkningen.
Skogsråvarusituationen förväntas ha en negativ påverkan om ungefär 10
MEUR under tredje kvartalet 2018. Dessa effekter är inräknande i
utsikterna ovan.

Nyckeltal
MEUR Q2/18 Q2/17 Förändring Q1/18 Förändring Q1 Q1-Q2/ Förändring 2017
-Q2/1 %
% Q2/18-Q2/ % Q2/18-Q1/ Q1-Q2/18-
17 Q1
17 18 8 -Q2/17
Omsättning 2 664 2 528 5,4 % 2 579 3,3 % 5 243 5 025 4,3 % 10
045

Operativt EBITDA 466 359 29,8 % 504 -7,5 % 970 728 33,2 % 1 587

Operativt 327 219 49,4 % 369 -11,3 % 696 434 60,4 % 1 004
rörelseresultat

Operativ 12,3 8,7 14,3 13,3 8,6 % 10,0
rörelsemarginal % % % % %
Rörelseresultat 317 205 54,5 % 355 -10,8 % 672 398 68,8 % 904
(IFRS)
Resultat före 285 153 86,2 % 333 -14,4 % 618 344 79,6 % 826
skatt
exkl.
jämförelsestörande
poster
Resultat före 257 145 77,3 % 333 -22,8 % 590 309 91,0 % 742
skatt
Periodens 213 143 49,0 % 273 -21,9 % 486 250 94,4 % 614
nettoresultat
Räntebärande 2 442 2 724 -10,4 % 2 226 9,7 % 2 442 2 724 -10,4 % 2 253
nettoskuld

Operativ 15,5 10,3 17,7 16,5 10,2 11,9
avkastning på % % % % % %
sysselsatt kapital
(ROCE)
%
Resultat per 0,31 0,19 64,7 % 0,35 -10,6 % 0,66 0,36 84,2 % 0,89
aktie
(EPS),
exklusive
jämförelsestörande
poster,
EUR
Resultat per 0,28 0,19 46,3 % 0,35 -20,6 % 0,63 0,33 90,3 % 0,79
aktie
(EPS), EUR
Nettoskuld/Operativ 1,3 1,9 1,3 1,3 1,9 1,4

t
EBITDA senaste
12 månaderna
Medelantal 26 26 -1,6 % 25 2,8 % 25 25 -0,8 % 20
anställda 155 581 442 798 999 206

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar
resultatet för andra kvartalet 2018

- Sex kvartal i följd med ökande omsättning visar att vi har uppnått
en nivå av hållbar lönsam tillväxt. Omsättningen ökade med mer än 5 %
under kvartalet och om vi räknar bort det avyttrade Puumerkki var
ökningen 7 %. Det beror främst på fördelaktiga priser och på vår
styrning av produktutbudet.

Jag är stolt över den kraftiga förbättringen av det operativa
rörelseresultatet med 50 % till 327 MEUR, trots de tillfälliga
utmaningar vi haft under kvartalet. Produktionsrelaterade problem,
mer omfattande underhåll och knapp tillgång på skogsråvara påverkade
negativt. Om vi tittar särskilt på Consumer Board så har divisionen,
trots utmaningar i produktionen med betydande påverkan på volymerna,
haft en rekordhög omsättning. Totalt sett har vi fortfarande
outnyttjad potential!

Divisionen Packaging Solutions visar ett fortsatt bra resultat,
Biomaterials levererar rekordhög omsättning och lönsamhet, Wood
Products har en rekordhög kapitalavkastning och division Paper visar
betydande resultatförbättringar. Jag ser fantastiska resultat över
hela linjen.

Vidare kan jag med nöje konstatera att den operativa avkastningen på
sysselsatt kapital var nästan 16 % och därmed överskrider vårt
strategiska mål för fjärde kvartalet i rad. Vi fortsätter också att
stärka vår balansräkning och nettoskulden har minskat med mer än 10
%. Totalt sett har vi levererat rekordhöga eller stabila resultat i
samtliga divisioner.

Våra transformationsprojekt utvecklas bra. Inkörningen av
LVL-produktionen vid Varkaus-bruket fullföljdes under kvartalet och
investeringen i en ny enhet för korslimmat trä (CLT) vid sågverket i
Gruvön fortgår som planerat. Produktionen vid den nya
fluffmassaenheten vid Skutskärs bruk är nu också i gång.

Verksamheten inom konsumentkartong och förpackningar växer och vi har
inlett en förstudie för att bedöma möjligheterna att konvertera
pappersbruket i Uleåborg (Oulu) till att i stället tillverka
förpackningskartong. En konvertering skulle göra det möjligt för oss
att ta ännu ett steg på vår transformationsresa. Den andra
möjligheten är att fortsätta den nuvarande produktionen av finpapper.

Jag är väldigt nöjd med våra nya, mer ambitiösa, finansiella mål för
skuldsättningsgraden och för kvoten nettoskuld/operativt EBITDA. De
visar på vår strävan att nå en hög kreditvärdighet med investment
grade rating.

Vårt Acceleratorprogram ger resultat. Vi har undertecknat ett
gemensamt utvecklingsavtal med en av deltagarna i programmet, det
finska startupföretaget Sulapac. Tillsammans bidrar vi till att
bekämpa de globala problemen med plastavfall genom att öka tillgången
på förpackningar i helt förnybara, återvinningsbara och biologiskt
nedbrytbara material.

I maj samlades vi med 150 gäster för att fira invigningen av vår
anläggning för träfiberbaserade biokompositmaterial. Den är Europas
största i sitt slag och dess produkter kommer gradvis att ersätta
fossilbaserade material.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra
medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras
förtroende.

Konferenser idag
1) Webbsänd konferens klockan 11.00 EEST (10.00 CEST).
En webbsänd telefonkonferens för media hålls klockan 11.00 EEST (10.00
CEST). Presskonferensen hålls på engelska och Stora Ensos VD
Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och
kommunikationsdirektör Ulrika Lilja kommer att vara värdar för
konferensen. Webbsändningen kan följas på:
https://storaenso.videosync.fi/2018-07-20-q2.

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan
14.00 EEST (13.00 CEST)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls
klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Stora Ensos VD Karl-Henrik
Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations
Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan
följas på: https://edge.media-server.com/m6/p/rdj7ikgk.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade
på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan
följa presentationen via webbsändningen.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och
investerare:

Direktsändning klockan 14.00 EEST
Storbritannien +44 (0)330 336 9125
Finland +358 (0)9 7479 0361
Sverige +46 (0)8 5033 6574
USA +1 929 477 0324
Inloggningskod 5039731

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos
webbplats storaenso.com/investors
(http://www.storaenso.com/investors).

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767
Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos
halvårsrapport januari-juni 2018. Den fullständiga rapporten är
bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på
företagets webbplats på storaenso.com/investors
(http://www.storaenso.com/investors/)

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en
del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av
fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon.
Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017
uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE
A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i
USA. storaenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-ensos-halvarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Public/13589/2578871/8e6b6ceebe9a9adc.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.