Du är här

2013-02-05

Stora Enso: Planerar omstruktureringar, årliga besp (Forts)

(Lägger till från och med fjärde stycket)

(SIX) Stora Enso planerar att omstrukturera sin verksamhet
genom att permanent lägga ned två av sina
tidningspappersmaskiner i Sverige.

Dessutom planerar bolaget effektivitetsåtgärder inom
affärsområde Printing and Readings kundservice samt inom
affärsområdet Building and Living. De planerade åtgärderna
beräknas minska de årliga kostnaderna med 54 miljoner euro och
innebära en personalminskning med totalt 600 personer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tar kostnader för omstruktureringarna på 88 miljoner
euro i det första kvartalet. Det fördelar sig på 42 miljoner i
nedskrivningar av anläggningstillgångar och rörelsekapital och
på 46 miljoner i kassamässiga avsättningar.

Affärsområdet Printing and Reading planerar permanent
nedläggning av pappersmaskin 2 med en årskapacitet på 205.000
ton tidningspapper vid Hylte Bruk och PM11 med en årskapacitet
på 270.000 ton vid Kvarnsvedens Bruk under det andra kvartalet
2013. Det motsvarar 3,4 procent av den europeiska
tidningspapperskapaciteten. Planerna att lägga ned kapacitet
uppges bero på den fortsatta strukturella försvagningen i
efterfrågan på tidningspapper i Europa.

Det årliga bortfallet av intäkter uppges uppgå till 190
miljoner euro inom affärsområdet. Årliga besparingar väntas
uppgå till 24 miljoner från det tredje kvartalet i år, med full
effekt från det första kvartalet 2014. Personalstyrkan minskas
här med 300 personer.

Vidare planerar Stora Enso att etablera en gemensam plattform
för hela affärsområdet Printing and Readings försäljning,
orderhantering och logistiktjänster i Europa med syfte att skapa
bättre kundservice. Etablering av ett separat
logistikservicecenter i Göteborg planeras. Centret är avsett för
utomeuropeisk affärsverksamhet och ska betjäna samtliga Stora
Ensos affärsområden.

Affärsområdet Building and Living genomför åtgärder som
innefattar neddragningar vid Sollenau sågverk i Österrike,
överföring av viss produktion med höga kostnader från
Pfarrkirchen Bruk i Tyskland till Zdírec Bruk i Tjeckien som har
låga kostnader samt effektiviseringsåtgärder vid
Kitee och Honkalahti sågverk i Finland. Besparingsåtgärder
uppges även genomföras inom alla övriga enheter, försäljning och
administration samt stödfunktioner i hela affärsområdet.

Inom Building and Living väntas inget intäktsbortfall. De
årliga besparingarna beräknas till 30 miljoner euro med start
från det andra kvartalet i år, med full effekt i början av 2014.
300 personer får lämna även här, enligt planen.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.