Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

STORA ENSO: SVAGARE MARKNADER, PRODUKTIONSPROBLEM SÄNKTE 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Massa- och papperskoncernen Stora Enso missade grovt
snittförväntningarna i Infront Datas prognossammanställning och rapporterade
ett operativt rörelseresultat som var lägre än både det tredje kvartalets och
det fjärde kvartalets ett år tidigare. Nu väntar ett nytt sparprogram.

Svagare marknader och produktionsproblem ligger bakom resultatminskningen.

"De främsta anledningarna till de högre kostnaderna var operativa utmaningar
till en kostnad av cirka 40 miljoner euro vid sex anläggningar. Volymerna
minskade på grund av svagare marknader i samtliga divisioner", förklarar
bolaget nedgången.

Osäkerheten ökar i omvärlden, konstaterar vd Karl-Henrik Sundström.

"Med tanke på den aktuella geopolitiska utvecklingen finns påtaglig risk för
ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad världshandel. Det
skulle få stora följdverkningar och påverka inflationen, beteendet hos
företag, konsumenter och i slutändan den globala tillväxten", skriver han i
rapportens vd-ord.

Bolaget lanserar därför ett program för att "upprätthålla vår vinstnivå och
stärka vår konkurrenskraft" med omedelbar verkan. Programmet syftar till att
sänka kostnaderna med 120 miljoner euro årligen.

Av bolaget fem affärsområden kom samtliga, utom Wood Products (trävaror), in
svagare än de åtta analytikerna som deltog i Infront Datas sammanställning
räknat med i snitt.

Consumer Board (konsumentkartong) var hela 45 procent under snittprognosen,
medan Biomaterials, som bland annat tillverkar pappersmassa, var 18 procent
lägre. För Paper (papperstillverkning) var missen 24 procent och för
Packaging Solutions (förpackning) 9 procent.

Trävaruproduktionen slog dock alltså snittprognosen med 10 procent.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 271 miljoner euro för det
fjärde kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning väntades i snitt 324
miljoner euro. Den operative rörelsemarginalen blev 10,2 procent, att jämföra
med väntade 12,2 procent.

Stora Enso handlades efter cirka 10 minuter på fredagen till drygt 116 kronor
på Stockholmsbörsen, en nedgång med cirka 4 procent för dagen.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt