Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Storebrand Bank ASA: STOREBRAND BANK ASA - Emisjon og tilbakekjøp av obligasjon

Storebrand Bank ASA har i dag utstedt et nytt 3,25 års senior usikret obligasjonslån - ISIN NO0011146359 - pålydende MNOK 500 med forfall 05.02.2025.

Storebrand Bank ASA har kjøpt tilbake MNOK 275 av obligasjonslån STORB 59 PRO  - ISIN  NO0010841562.  Obligasjonslånene har forfall hhv 18.01.2022.

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury Storebrand Bank ASA, tlf.: +47 93420379

Författare Cision