Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Storebrand Boligkreditt AS: 3Q Kvartalsrapport 2021

Storebrand Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2021 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2021. Storebrand Boligkreditt AS 3. kvartalsrapport følger vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12

Författare Cision