Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2022-09-27

Storskogen justerar kortsiktiga prioriteringar

Förvärvskonglomeratet Storskogen justerar sina kortsiktiga prioriteringar mot bakgrund av den utmanande makroekonomiska miljön. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen som hålls senare under tisdagen.

Fyra prioriteringar nämns i sammanhanget, varav en av dessa är fokus på verksamhetsoptimering. Här skriver Storskogen att det pågår ett antal synergi-initiativ för att upprätthålla och förbättra marginaler, organisk tillväxt och marknadspositioner. Man utvärderar också eventuella avyttringar av underpresterande bolag.

Vidare gör Storskogen en kostnadsöversyn genom hela koncernen samt anpassar förvärvstakten för att "säkerställa tillräckligt manöverutrymme givet osäkerheten kring marknadens utveckling".

Den fjärde prioriteringen är fortsatt fokus på kassaflöde och att bibehålla en stark balansräkning. Med anledning av detta har bolaget ingått en ny icke-säkerställd facilitet på 300 miljoner euro.

Storskogen kommer under kapitalmarknadsdagen också att presentera en uppdaterad förvärvsstrategi, ge en finansiell översikt samt göra en djupdykning i sina tre affärsområden Handel, Industri och Tjänster.

Storskogen har i år rasat med cirka 84 procent på börsen och handlas strax under 10 kronor. Det kan jämföras med teckningskursen på 38,5 kronor vid börsnoteringen för ungefär ett år sedan.