Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-25

Stort deltagande på Tele2:s extrastämma

wysiwyg_image

I mörka lokaler på Fotografiska museet träffades 82 aktiesparare och ombud på den extrainkallade Tele2-stämman. På agendan stod godkännande av fusionen mellan Tele2 och Com Hem, val av nya styrelseledamöter och beslut om styrelsearvoden till dessa.

Aktiespararnas bevakare Christopher Ödmann ställde många frågor på stämman. Han konstaterade att Tele2 är verksamt i flera länder, däribland Norden och Baltikum. Com Hem däremot är endast verksamt i Sverige. Mot den bakgrunden ställde Ödmann frågan:

Är avsikten att Com Hems erbjudande så småningom ska vidgas så att Tele2:s kunder utanför Sverige kan erbjudas det som Tele2 själv har kallat "ett överlägset kunderbjudande som möter morgondagens efterfrågan"?

Tele2:s vd Allison Kirkby svarade att Tele2 inte tänker ta Com Hem till andra marknader. Det nya Tele2 kommer att ha fokus på Sverige innan ytterligare steg tas, förklarade Kirkby.

Christopher Ödmann ställde följdfrågan:

Hur ska Tele2 säkra att det kan möta "morgondagens efterfråga", inte bara när det gäller teknisk plattform, utan också vad avser innehåll, vilket allt fler brukare verkar tycka är viktigt. Hur resonerar ni kring det?

Kirkbys svar gjorde gällande att Tele2 har gjort viktiga investeringar i tekniska plattformar och stora investeringar för att öka kundnyttan. Kirkby bedyrade att Tele 2 var mycket rustade för att möta morgondagens krav.

Aktiespararna ställde också frågan om status för de regulatoriska godkännanden som var nödvändiga för fusionens genomförande.

Stämman gavs inget klart svar gällande vilken status var för myndighetsgodkännanden exakt i nuläget. Likafullt berättades det på stämman att Tele2 väntade att få ett yttrande från EU den 8 oktober. Tele2 hyste stora förhoppningar om att det ska bli ett positivt godkännande.

En ägare i stämmopubliken ställde en fråga som handlade potentialen gällande framtida utdelningar.

”De båda bolagen har ett sammanlagt värde på 30 miljarder. Kassaflödet är viktigt för att kunna ha fortsatta goda utdelningar. Hur pass fasta är ni i övertygelsen att kunna dela ut på samma höga nivå som tidigare”?

Kirkbys svar löd: ”Då varje bolag har goda intjäningsmöjligheter och med de stora synergier vi kommer att få, inser vi att möjlighet kommer att finnas för fortsatt goda utdelningar. Vi har varit i kontakt med banker gällande värderingar av båda bolagen”.

Replik kom genast från publiken ”Då ni förefaller så säkra på att få ett godkännande från olika myndigheter, har ni haft underhandskontakter med EU-myndigheter”?

Allison Kirkby kunde bekräfta att så var fallet.

En aktieägare förde diskussionen in på korruption genom att peka på att konkurrenten Telia haft stora korruptionsproblem.

Vd slog fast att Tele2 för sin del har nolltolerans mot korruption.

Författare och bevakare: Christopher Ödmann

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.