Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Storytel: Bokslutskommuniké 2015

Höjdpunkter under det gångna året

❏ Vuxit abonnentstocken från 110 100 till 202 500 (+84%)

❏ Vuxit streaming-intäkterna från 137 Mkr till 254 Mkr (+85%)

❏ Ökat andelen utlandsförsäljning från 10% till 19%

❏ Producerat 350 nya ljudböcker och streamat över 4 miljoner ljudböcker till kunderna

❏ Köpt Sveriges 4e största förlagsgrupp och introducerat Storytel på Aktietorget

❏ Levererat ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde

oktober - december 2015

· Rörelsens intäkter för oktober - december i koncernen uppgick till
104 908

(50 309) Tkr

· Rörelseresultatet för oktober - december i koncernen uppgick till
379 (6 926) Tkr

januari - december 2015

· Rörelsens intäkter för januari - december i koncernen uppgick till
299 516

(142 563) Tkr

· Rörelseresultatet för januari - december i koncernen uppgick till
3 351

(15 194) Tkr

· Eget kapital per 31 december 2015 uppgick till 7 808 (9 320) Tkr
· Likvida medel per 31 december 2015 uppgick till 41 495 (9 816) Tkr

Storytel ökar på samtliga marknader och vi producerar mer innehåll än
någonsin. Vi förstärker hela tiden vårt team med nya duktiga
medarbetare som skall ta koncernen in i framtiden.

Streaming - tillväxtfas med investeringar i innehåll och
marknadsföring

Under 2015 lyssnade Storytels svenska kunder på cirka 3,5 miljoner
ljudböcker genom tjänsten. Vår målsättning är att antalet lyssnade
ljudböcker på Storytel Sverige inom några år ska vara fler än antalet
sålda pocketböcker i Sverige. Det är min övertygelse att ljudboken
har en lika stor potential på sikt i de allra flesta länder i
världen. Behovet att lyssna är evigt.

Eftersom Storytel är inne i en tillväxtfas, såväl i Sverige som
internationellt, har vi valt att investera aggressivt i
varumärkeskännedom och kvalitetsinnehåll. Båda satsningarna bidrar
positivt till att attrahera nya abonnenter till tjänsten. Bra
kvalitetsinnehåll kopplat till en bra användarupplevelse skapar nöjda
användare som blir lojala abonnenter.

I kv4 2015 växte Storytels abonnentstock med 16 300 abonnenter, varav
Sverige stod för en tillväxt om 12 000 abonnenter och Utlandet 4 300
abonnenter. Som en jämförelse hade Storytel en total tillväxt på 10
300 abonnenter i kv4 2014, jämnt fördelat på Sverige och Utlandet. I
genomsnitt hade Storytel 202 500 betalande abonnenter i kv4 2015, en
ökning från 110 100 betalande abonnenter i kv4 2014.

Om man bortser från de ändringar i redovisningsprincip vi har gjort
för våra abonnentintäkter, så hade Streaming drygt 77 Mkr i intäkter
i kv4 2015, att jämföra med knappt 44 Mkr i kv4 2014. Den svenska
verksamheten står för 63 Mkr av intäkterna i kv4 2015 och de
utländska verksamheterna står för 14 Mkr av intäkterna. För ett år
sedan, i kv4 2014, var intäkterna 39 Mkr i Sverige och 5 Mkr i
utlandet. Utlandet ska stå för minst 25% av intäkterna i kv4 2016.

Print - effektiv organisation skapar lönsamhet

På den svenska marknaden ger vi ut fysiska böcker under varumärkena
Massolit och B.Wahlströms. I kv4 2015 genererade Kvinnan på tåget av
Paula Hawkins avsevärd försäljning, bland annat genom ett samarbete
med Pocketshop.

I samband med avvecklingen av faktautgivningen har vi rent
organisatoriskt samlat all vår utgivning av tryckta böcker i en
redaktion, där den tidigare utgivningschefen för B.Wahlströms nu
leder arbetet. Affärsområdet Print (tidigare Publishing) har varit
förlustbringande de senaste 5 åren, men målsättningen är nu att vända
till vinst 2016.

Ljudboksutgivningen ingår som innehållskostnader i affärsområdet
Streaming eftersom 90% av intäkterna genereras av Storytels kunder.
Under kvartalet utmärkte sig ljudböckerna baserade på Diana Gabaldons
Outlander-serie, Sune-ljudböckerna samt Häxmästaren som är
uppföljningsserien till Margit Sandemos serie Sagan om Isfolket.

I december släppte vi kundtidningen "Lyssna", som distribuerades med
DN till ca 200 000 läsare. Det blev direkt en succé, och vi har för
avsikt att fortsätta ge ut den löpande, vilket också bygger varumärke
och drar in nya kunder.

Slutligen har vi under kvartalet startat upp en ny utgivningsgren,
Storytel Original, som likt streamingtjänsterna för TV (Netflix, HBO
m.fl.) kommer ta fram kvalitetsinnehåll exklusivt för Storytel.
Lanseringen av Storytel Original beräknas ske under kv2 2016.
Fortsätt lyssna!

Stockholm 26 februari 2016

Jonas Tellander

VD och grundare

Händelser efter periodens slut

Efter periodens slut har Storytel lanserat sin ljudbokstjänst i Polen.
Via det helägda dotterbolaget Storytel sp.zo.o, har avtal tecknats
med ledande polska förlag och eget innehåll har sedan en tid tillbaka
börjat produceras.

Kommande rapportdatum

Kvartalsrapport januari - mars kommer att avges 16 maj 2016.

Bolagsstämma

Bolagsstämma äger rum 16 maj 2016. Stämman kommer att avhållas i
Stockholm. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolaget
från den 18 april.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning för räkenskapsåret 2015.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Stockholm den 26 februari 2016

Rustan Panday , Styrelsens ordförande

Jonas Tellander, Ledamot och VD

Jonas Sjögren, Ledamot

Nils Janse, Ledamot

Stefan Tegenfalk, Ledamot

Karin Alexandersson, Ledamot och arbetstagarrepresentant

Kontakt

Storytel AB (publ)

· Adress: Box: 24167, 104 51 Stockholm
· Besöksadress: Valhallavägen 117H, Stockholm
· Tel: 070-261 61 36
· E-post: investorrelations@storytel.com
(investorrelations@storytel.com)

· Webbplats: www.storytel.com, www.storytel.co
För ytterligare information kontakta:

Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36

Sofie Zettergren, CFO, 070-509 98 08

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/storytel/r/bokslutskommunike-2015,c9925261
http://mb.cision.com/Main/11546/9925261/482347.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.