Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

Storytel: Delårsrapport januari - juni 2019 Storytel AB (publ)

Klicka här (https://youtu.be/JMYuYZihlxE) för att se video där VD
Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren guidar igenom rapporten. För
fullständig rapport, se bifogad pdf (på engelska).

·
Ökat Streaming intäkterna med 34% från kv2 2018 till 320 (239) MSEK

·
Ökat abonnentstocken med 43% från kv2 2018, till i genomsnitt 887,500
(621,200) abonnenter

·
Ökat nettoomsättning från kv2 2018 till 402 (338) MSEK

·
Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -1.20 (-1.25) SEK

·
Lanserat i Tyskland, Storytels sjuttonde marknad

·
Lanserat Storytels optionsprogram

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen Q3 2019
SEK Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2018 2018 2018 2019 2019
Totalt Streaming Forecast1
Intäkter 239 139 279 979 291 315 295 994 320 034 395 000
Täckningsbidrag2 25 045 22 063 30 444 31 372 29 407
Täckninsgrad 10,5% 7,9% 10,5% 10,6% 9,2%
Betalande 621 200 720 900 768 700 834 300 887 500 1 005 000
abonnenter
ARPU3 128 129 126 118 120 131
(SEK/Månad)

Norden
Streaming4
Intäkter 218 714 253 081 259 256 258 288 276 347 338 000
Täckningsbidrag2 57 986 62 327 82 645 75 329 70 443
Täckninsgrad 26,5% 24,6% 31,9% 29,2% 25.5%
Betalande 530 200 595 400 616 300 645 500 669 200 732 000
abonnenter
ARPU3 138 142 140 133 138 154
(SEK/Månad)

Övriga länder
Streaming
Intäkter 20 424 26 898 32 059 37 706 43 687 57 000
Täckningsbidrag2 ?32 941 ?40 264 ?52 200 ?43 957 -41 036
Täckninsgrad ?161,3% ?149,7% ?162,8% ?116,6% -93,9%
Betalande 91 000 125 500 152 400 188 800 218 300 273 000
abonnenter
ARPU3 75 71 70 67 67 70
(SEK/Månad)

Print
Publishing5
Intäkter 115 898 116 252 170 435 107 316 109 053
Täckningsbidrag6 41 889 40 140 54 681 32 775 28 830
Täckningsgrad 36,1% 34,5% 32,1% 30,5% 26,4%

_____________________________

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har
tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus
innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house
produktioner och royalty till rättighetsinnehavare),
transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader
eller Ztory ingår ej.

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I
kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang i de nordiska
länderna med en introduktionskampanj som drev ned ARPU något. Den
sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90)
och tillväxt i länder med lägre pris.

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen
tillämpas klyvningsmetoden.

5 Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker
samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel.
Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga
förlag i Sverige och utomlands ingår.

6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till
rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och
marknadsföringskostnader.

Kommande rapporter

Delårsrapport jan - sep 2019 12 Nov 2019

Bokslutskommuniké 2019 20 Feb 2020

Årsredovisning 2019 2 April 2020

Delårsrapport jan - mars 2020 12 May 2020

Delårsrapport jan - juni 2020 11 Aug 2020

Delårsrapport jan - sep 2020 10 Nov 2020

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på
info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Stockholm, 13 Aug 2019

Styrelsen i Storytel AB (publ)

För mer information:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid
tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.

Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och
e-böcker, med mer än 200 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är
att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska
berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som
helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital
distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är
en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena
Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts,
Massolit, StorySide, Printz Publishing, People's Press, Rabén &
Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory - en
streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i
januari 2019. Storytel finns idag på 17 marknader och har sitt
huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/storytel/r/delarsrapport-januari---juni-2019-...
https://mb.cision.com/Main/11546/2879767/1089148.pdf

Författare Cision News