Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Storytel: Delårsrapport januari - mars 2016 torytel AB (publ)

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (kv1 2016)

? Ökat abonnentstocken från 202 500 till 220 000 abonnenter (121 600 i kv1 2015)

? Ökat streaming-intäkterna från 77,3 Mkr till 83,9 Mkr (48,6 Mkr i kv1 2015)

? Ökat andelen utlandsförsäljning från 18,5% till 18,9% (12,8% i kv1 2015)

? Levererat ett positivt rörelseresultat på 6,7 Mkr (1,0 Mkr i kv1 2015)

? Startat upp Storytel Polen i februari

? Toppat försäljningslistorna för pocket med Kvinnan på tåget av Paula Hawkins

VD har ordet

Storytel fortsätter oförtrutet att växa, fler abonnenter, fler
ljudboksproduktioner, fler streamade böcker, fler medarbetare och
fler länder. Så här har det sett ut de senaste 6 åren och med ett
växande intresse för ljudboken över hela världen ser även framtiden
ljus ut. Vi lägger nu mycket resurser på att förbereda lansering av
tjänsten på betydligt fler marknader än vi är verksamma på idag. I de
allra flesta fall handlar det om långsiktiga satsningar, där vår
uppgift blir att göra ljudboken till ett självklart sätt att ta till
sig berättelser.

Våra målsättningar för 2016 är att fortsätta växa på den svenska
marknaden, fördubbla utlandsförsäljningen, göra ett positivt
rörelseresultat, samt lansera våra egna produktioner Storytel
Original på alla marknader. Vi har i nuläget ett 20-tal produktioner
igång som kommer börja släppas till våra svenska kunder redan i kv2
2016.

Streaming - fortsatt stark tillväxt i såväl Sverige som i utlandet

I kv1 2016 växte Storytels abonnentstock med 17 500 abonnenter, varav
Sverige stod för en tillväxt om 12 800 abonnenter och Utlandet 4 700
abonnenter. Som en jämförelse hade Storytel en total tillväxt på 11
500 abonnenter i kv1 2015, något mer i Sverige än i Utlandet. I
genomsnitt hade Storytel 220 000 betalande abonnenter i kv1 2016, en
ökning från 121 600 betalande abonnenter i kv1 2015.

Om man bortser från de ändringar i redovisningsprinciper vi har gjort
för våra abonnentintäkter, så hade Streaming cirka 84 Mkr i intäkter
i kv1 2016, att jämföra med cirka 49 Mkr i kv1 2015. Den svenska
verksamheten står för 68 Mkr av intäkterna i kv1 2016 och de
utländska verksamheterna står för 16 Mkr av intäkterna. För ett år
sedan, i kv1 2015, var intäkterna 42 Mkr i Sverige och 6 Mkr i
utlandet.

Målsättningen för affärsområdet Print är att göra ett nollresultat
under 2016. Jag bedömer att det målet kommer uppnås. Mycket fokus
läggs nu på att digitalisera backlist-katalogen till e-böcker samt
att producera ljudböcker av de titlar som bedöms intressanta.

Antal aktier och Aktiekapital (per 31 mars 2016)
Antalet registrerade utestående aktier vid periodens slut var 43 818
062 st. Dessa var fördelade på 635 st A-aktier och 43 817 427 st
B-aktier. Aktiekapitalet uppgick till

21 909 031 kr per 31 mars 2016.

Anmälda insynspersoners aktieinnehav

Den 31 mars 2016 noterades följande aktieinnehav av insynspersoner:

Jonas Tellander, 5 000 000 B-aktier

Jonas Sjögren, 12 192 423 B-aktier

Stefan Tegenfalk, 381 573 B-aktier, 2 A-aktier

Rustan Panday, 2 197 058 B-aktier

Filip Larsson, 1 207 860 B-aktier

Anna-Lina Kvarnsmyr, 925 257 B-aktier

Nils Janse, 219 090 B-aktier

Jon Hauksson, 2 682 263 B-aktier

Sofie Zettergren, 18 258 B-aktier

Peter Alvarsson, 85 599 B-aktier

Helena Gustafsson, 18 258 B-aktier

Märta Langéen, 25 561 B-aktier

Aktierna ägs direkt eller via bolag.

Händelser efter periodens slut

Efter periodens slut har Storytel lanserats på den finska marknaden.
Avtal om försäljning av Bokklubben och varumärket Livsenergi har
ingåtts och beräknas effektueras 1 juni 2016. Köpeskillingen uppgår
till 1 Mkr.

Kommande rapportdatum

Delårsrapport april-juni 2016 kommer att avges 15 augusti 2016.

Stockholm den 12 maj 2016

Rustan Panday
Styrelsens ordförande

Jonas Tellander
Ledamot och VD

Jonas Sjögren
Ledamot

Nils Janse
Ledamot

Stefan Tegenfalk
Ledamot

Karin Alexandersson
Ledamot, arbetstagarrepresentant

Kontakt

Storytel AB (publ)

· Adress: Box: 24167, 104 51 Stockholm
· Besöksadress: Valhallavägen 117H, Stockholm
· Tel: 070-261 61 36
· E-post: investorrelations@storytel.com
· Webbplats: www.storytel.com, www.storytel.co

För ytterligare information kontakta:

Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36

Sofie Zettergren, CFO, 070-509 98 08

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/storytel/r/delarsrapport-januari---mars-2016-t...
http://mb.cision.com/Main/11546/2007708/514821.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.