Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Storytel: Interimsrapport januari - mars 2020 Storytel AB (publ)

·
Ökat intäkterna från streaming med 45% från kv1 2019, till 429 (296)
MSEK

·
Ökat abonnentstocken med 38% från kv1 2019 till i genomsnitt 1,154,800
(834,300) abonnenter

·
Ökat nettoomsättningen till 513 MSEK från 385 MSEK i kv1 2019

·
Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -0.64 (-1.60) SEK, före
och efter utspädning

·
Framgångsrikt genomfört en riktad nyemission som tillförde bolaget 948
MSEK den 20 februari 2020

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

[][][][][][][][][][][][][][][]
Värde: tusen SEK Q1 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q1 2020 Q2 2020
2019
Streaming Totalt Jämförande
utfall[8] Utfall[8] Forecast[1]
Intäkter 295,994 320,034 399,178 421,454 429,251 429,251 458,000
Täckningsbidragt[2,8] 31,372 29,407 53,043 58,977 64,470 92,611
Täckningsgrad 10.6% 9.2% 13.3% 14.0% 15.0% 21.6%
Betalande 834,300 887,500 1,014,400 1,083,400 1,154,800 1,154,800 1,250,000
abonnenter[3]
ARPU[4] (SEK/månad) 118 120 131 130 124 124 122
Streaming Norden[5]
Intäkter 258,288 276,347 340,315 352,222 349,768 349,768 366,000
Täckningsbidragt[2,8] 75,329 70,443 109,563 115,689 104,223 113,476
Täckningsgrad 29.2% 25.5% 32.2% 32.8% 29.8% 32.4%
Betalande 645,500 669,200 736,000 757,600 785,800 785,800 826,000
abonnenter[3]
ARPU[4] (SEK/månad) 133 138 154 155 148 148 148
Streaming Övriga
länder
Intäkter 37,706 43,687 58,863 69,233 79,484 79,484 92,000
Täckningsbidragt[2,8] ?43,957 -41,036 -56,521 -56,713 -39,752 -20,866
Täckningsgrad ?116.6% -93.9% -96.0% -81.9% -50.0% -26.3%
Betalande 188,800 218,300 278,400 325,800 369,000 369,000 424,000
abonnenter[3]
ARPU[4] (SEK/månad) 67 67 70 71 72 72 72
Print Publishing[6]
Intäkter 107,316 109,053 116,371 179,562 114,737 114,737
Täckningsbidrag[7] 32,775 28,830 33,327 65,592 41,678 41,678
Täckningsgrad 30.5% 26.4% 28.6% 36.5% 36.3% 36.3%
___________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har
tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus
innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa
produktioner och royalty till rättighetsinnehavare),
transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader
eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande
abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory
är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard
(vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad.

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen
tillämpas klyvningsmetoden.

6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker
samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel.
Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga
förlag i Sverige och utomlands ingår.

7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till
rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och
marknadsföringskostnader.

8. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa
aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende
internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer
utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte
längre kostnadsföras från och med kv1 2020. För jämförelse visas
resultatet för kv1 2020 såväl användande kostnadsföringsmodellen
(jämförande utfall) såsom aktiveringsmodellen, exklusive
avskrivningar (utfall).

Kommande rapporter

Delårsrapport jan - juni 2020 - 11 Aug 2020
Delårsrapport jan - sep 2020 - 10 Nov 2020

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på
info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För mer information:
Jörgen Gullbrandson, Interim CFO: +46 733 780 175
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som
Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten
angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och
e-böcker, med mer än 400 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är
att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska
berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som
helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital
distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är
en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena
Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts,
Massolit, StorySide, Printz Publishing, People's Press, Rabén &
Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor.
Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av
Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har
sitt huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/storytel/r/interimsrapport-januari---mars-202...
https://mb.cision.com/Main/11546/3109145/1245944.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.