Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Storytel: Kommuniké från årsstämma

Storytel AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2016 varvid i huvudsak
följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och
balansräkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för
bolaget under räkenskapsåret 2015. Beslöts i enlighet med styrelsens
förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kr vardera till
respektive extern ledamot som ej är anställd i bolaget innebärande
att 150 000 kr ska utgå till vardera Jonas Sjögren, Nils Janse
respektive Ingrid Bojner, dvs. totalt 450 000 kr och att revisorn
skulle ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att
omvälja Jonas Tellander, Nils Janse, Jonas Sjögren, Stefan Tegenfalk
och Rustan Panday (Ordförande) samt nyval av Ingrid Bojner som
styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls
under näst följande räkenskapsår. Karin Alexandersson omvaldes som
arbetstagarrepresentant i styrelsen. Till revisionsfirma valdes Ernst
& Young AB. Ernst & Young AB valde Alexander Hagberg som
huvudansvarig revisor.

Beslöts att valberedningen skall bestå av representanter för de tre
största aktieägarna per den sista september samt styrelsens
ordförande. Styrelsens ordförande ska efter den sista september
kontakta de tre största ägarna för utseende av respektive
representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller
finansiering varvid villkoren skall vara på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigandet får utnyttjas för utspädning om maximalt 10 % av
bolagets aktiekapital.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print. Inom
affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker
och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Holland och Polen. I affärsområdet Streaming ingår
även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside
(Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Print
finns bokförlagen Massolit (vuxen) och B.Wahlströms (barn & ungdom).

Kontakt

Jonas Tellander, VD

jonas@storytel.com

Tel. 070-261 61 36

Rustan Panday, Styrelseordförande

rustan@storytel.com

Tel. 070-483 60 77

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/storytel/r/kommunike-fran-arsstamma,c2010244
http://mb.cision.com/Main/11546/2010244/516416.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.