Du är här

2017-09-06

Storytel: Storytel avser att genomföra riktad emission genom en accelererad book building-process

Storytel AB (publ) ("Storytel" eller "Bolaget") avser att genomföra en
riktad nyemission om cirka 200 MSEK genom en accelererad book
building-process.

Riktad nyemission

Storytel avser att genomföra en nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare
i Sverige och internationella investerare om cirka 200 MSEK (den
"Riktade emissionen").

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen avses
fastställas genom en accelererad book building-process och aktierna
kommer att tas upp till handel på Aktietorget när de emitterats och
registrerats. Book building-processen kommer påbörjas omkring kl.
17.31 den 6 september 2017. Styrelsen för Bolaget avser därefter att
besluta om den Riktade emissionen samt tilldelning av aktier innan
Aktietorgets öppnande den 7 september 2017.

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant.
Likviden avses användas för att bl.a. tillgodose Bolagets expansiva
strategi vilket innebär accelererade investeringar i geografisk
expansion samt förvärv.

Den Riktade emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och
styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå
från att gå vidare med den Riktade emissionen eller att genomföra den
Riktade emissionen med ett högre eller lägre antal aktier än vad som
anges ovan.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är
Bookrunners och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare
i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel

Telefon: +46 (0)70-261 61 36

E-post: jonas@storytel.com

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 september 2017 kl. 17.30 CET.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom
affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker
och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet
Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen
Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom
affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit,
Kontentan, Telegram och danska People's Press (Vuxen) och Rabén &
Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande
om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier
eller andra värdepapper i Storytel. Detta dokument har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationen är inte ett
prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget
prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den Riktade
emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande
eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. Storytel har inte för avsikt att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon
annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller
distribution av informationen inte skulle vara förenlig med
tillämpliga föreskrifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/storytel/r/storytel-avser-att-genomfora-riktad...
http://mb.cision.com/Main/11546/2341463/719082.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.