Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Strax: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

STRAX levererar rekordår med 107 MEUR i försäljning och 17 MEUR i
nettoresultat

Koncernens försäljning för perioden 1 januari - 31 december 2018
uppgick till 107,0 (100,1) MEUR, motsvarande 6,9 procent i tillväxt,
bruttomarginalen uppgick till 24 (28) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari - 31 december 2018 uppgick
till 16,7 (1,8) MEUR motsvarande 0,14 (0,02) euro per aktie. Eget
kapital per den 31 december 2018 uppgick till 34,3 (21,0) MEUR
motsvarande 0,28 (0,18) euro per aktie.

EBITDA under perioden 1 januari - 31 december 2018 uppgick till 6,7
(9,3) MEUR.

Den 30 november 2018 avyttrades Gear4, varumärket för syddande
mobilskal till ZAGG Inc, en marknadsledande aktör inom
mobiltillbehör, för 33,5 MEUR motsvarande en värdering på 1 gånger
försäljningen, resulterande i en kapitalvinst uppgående till 26,3
MEUR, med potentiellt tillkommande köpeskilling om 9 MEUR baserat på
försäljningsutvecklingen under 2019.

STRAX förväntar inte att försäljningen under 2019 kommer att minska
materiellt trots försäljningen av Gear4 och bruttomarginalerna
förväntas vara stabila jämfört med 2018.

STRAX återstående egna varumärken och licensierade varumärken
fortsatte att utvecklas starkt under 2018 och skapar därigenom
värdefulla tillgångar för koncernen.

Varumärket Urbanista växte med 18,8 procent (försäljning uppgick till
14,6 MEUR under 2018) med förbättrade marginaler och EBITDA och de
licensierade varumärkena adidas och bugatti, under TLF, nådde en
tillväxt om 25,9 procent (försäljning uppgick till 12,8 MEUR under
2018) med betydande förbättring av EBITDA.

Styrelsen i STRAX kallade till en extra bolagsstämma den 28 december
2018, där stämman beslutade om en utskiftning till aktieägarna om
1,10 krona per aktie, motsvarande totalt 12,8 MEUR. Utskiftningen
skedde den 30 januari 2019.

"STRAX levererade ett rekordår räknat till både försäljning och
nettoresultat 2018. Försäljningsutvecklingen kommer från en stark
utveckling av våra egna varumärken i Nordamerika, medan
nettoresultatet är drivet av den framgångsrika avyttringen av Gear4
till ZAGG. Ännu viktigare för det långsiktiga perspektivet så
reducerades antalet anställda globalt och nivån för rörelsekostnader
med 25 procent baserat på antalet anställda vid årets utgång. Detta
uppnåddes genom flera olika åtgärder, från avslutande av
anställningar till nedläggning av dels egna varumärken med marginell
försäljning samt av segmentet för uppkopplade enheter, men också med
anledning av avyttringen av Gear4. Sammantaget innebär detta
kostnadsbesparingar på årsbasis uppgående till 7 MEUR, med en direkt
påverkan på och förbättring av lönsamheten, utan beroende av fortsatt
försäljningstillväxt".

Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax
AB, tel. +46 8 545 01750

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.
08:55 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/strax/r/strax--bokslutskommunike-for-rakenskap...
https://mb.cision.com/Main/661/2752708/999632.pdf
https://mb.cision.com/Public/661/2752708/81306767221e4c4d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.