Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-06

STSB: Strømmen Sparebank - Utvidelse av obligasjonslån

Strømmen Sparebank har i dag utvidet ISIN NO 0010859416 / STSB16 PRO med NOK 75
mill.
Utestående etter utvidelsen er NOK 150 mill.

Tilrettelegger var SpareBank 1 Markets.

Strømmen 6. august 2019

Kontaktperson i Strømmen Sparebank: Tom Storsveen, Adm Banksjef, tlf. 928 11 934

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482271

Författare OSE News