Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Studsvik AB: Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 23 april 2014

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel, 56 739 285 kronor, överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av sju ledamöter intill slutet av nästa
årsstämma.

Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Lars Engström, Peter
Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders
Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000
kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte
är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att oförändrat
arvode utgår med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
och med 50 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två
ledamöter.

Till revisorer utsågs PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade
revisorn Lennart Danielsson som huvudansvarig.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB),
Jan Ebrell (representant för familjen Karinen), Malte Edenius, samt
Anders Ullberg (styrelseordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pål Jarness, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 09

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt
bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX
Stockholm

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april
2014 kl 18:00.

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/kommunike-fran-studsvik-abs-arss...
http://mb.cision.com/Main/4019/9573261/236235.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.