Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2021

Viktiga händelser under kvartalet

  • Försäljningen under kvartalet ökade med 24 % i lokala valutor och rörelseresultatet förbättrades till 17,3 (9,6) Mkr främst beroende på en stark utveckling inom Avvecklings- och strålskyddstjänster.

  • Större strategiskt viktiga avtal tecknades under kvartalet. Avvecklings- och strålskyddstjänster tecknade treårs-avtal på totalt 135 Mkr för avvecklingstjänster och Bränsle- och materialteknik ett femårigt samarbetsprogram på totalt 110 Mkr.

 
Kvartal 6 månader Helår
Q2 2021 Q2 2020 2021 2020 2020
Försäljning, Mkr 201,2 167,8 364,0 320,7 721,9
Rörelseresultat, Mkr 17,3 9,6 25,3 13,1 46,0
Rörelsemarginal, % 8,6 5,7 7,0 4,1 6,4
Resultat efter skatt, Mkr 13,0 8,2 15,3 7,7 35,2
Fritt kassaflöde, Mkr -16,9 11,0 -7,0 35,1 64,9
Nettoskuld, Mkr 34,6 50,2 34,6 50,2 24,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 10,6 16,2 10,6 16,2 7,9
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,58 1,00 1,86 0,94 4,28
Eget kapital per aktie, kr 39,85 37,78 39,85 37,78 38,13
 

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 510 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl.11:30.

www.studsvik.se

 

Författare Cision