Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för januari - juni 2016

· Studsvik tecknade i april 2016 avtal om försäljning av företagets
verksamhet inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och
Storbritannien.

· Försäljningen under kvartalet var i stort sett oförändrad 176,3
(177,7) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 0,2 procent.

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,2 (0,8) Mkr. I
resultatet ingår jämförelse-störande poster med -5,0 (0) Mkr.

· Det fria kassaflödet uppgick till -29,2 (-38,9) Mkr.
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
| |April| April| Jan|Jan-juni 2015|Helår 2015|
| |-juni| -juni|-juni| | |
| | 2016| 2015| 2016| | |
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Försäljning, Mkr |176,3| 177,7|347,9| 334,5| 721,2|
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Rörelseresultat, Mkr |-1,2 | 0,8| 9,5| -0,9 | 36,6|
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Resultat efter skatt, | 1,7| -4,9| 7,6| -7,3| 14,6|
|Mkr | | | | | |
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Fritt kassaflöde, Mkr* |-29,2| -38,9|-31,3| -43,7| -29,8|
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Nettoskuld, Mkr* |165,9| 148,5|165,9| 148,5| 134,3|
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Nettoskuldsättningsgrad,| 61,9| 49,2| 61,9| 49,2| 45,0|
|%* | | | | | |
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Resultat per aktie efter|0,20 |-0,60 | 0,92| -0,89 | 1,78|
|skatt, kr | | | | | |
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|Eget kapital per aktie, |32,62| 36,70|32,62| 36,70| 36,30|
|kr* | | | | | |
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+
|*Avser den totala | | | | | |
|verksamheten | | | | | |
+------------------------+-----+------+-----+-------------+----------+

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30,
enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller Pål Jarness,
CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade konsulttjänster samt tjänster inom bränsle- och
materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik
och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7
länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22
juli 2016 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-janu...
http://mb.cision.com/Main/4019/2049724/542790.pdf
http://mb.cision.com/Public/4019/2049724/8f03bca2b986ba6a.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.