Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för januari - mars 2014

·
Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för
avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och
resultat exkluderar den avyttrade verksamheten.

·
Försäljningen uppgick för första kvartalet till 219,7 (250,9) Mkr, en
minskning i lokala valutor med 15,6 procent.

·
Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 5,3 (7,3) Mkr.

·
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18,4 (-32,6) Mkr.

+------------------------+-----+-----+----------+
| |Jan |Jan |Helår 2013|
| |-Mars|-Mars| |
| |2014 |2013 | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Försäljning, Mkr |219,7|250,9|1 001,3 |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Rörelseresultat, Mkr |5,3 |7,3 |16,0 |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Resultat efter skatt, |1,6 |-0,2 |-22,9 |
|Mkr | | | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Resultat per aktie efter|0,20 |-0,02|-2,78 |
|skatt, SEK | | | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Kassaflöde efter |-18,4|-32,6|-44,7 |
|investeringar, Mkr* | | | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Eget kapital per aktie, |33,95|56,39|34,83 |
|SEK | | | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Räntebärande nettoskuld,|86,5 |151,1|155,7 |
|Mkr | | | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|Nettoskuldsättningsgrad,|31,0 |32,6 |54,4 |
|% | | | |
+------------------------+-----+-----+----------+
|*Avser den totala |
|verksamheten. Ny |
|organisation gäller från |
|den 1 januari 2014. |
|Rapporten redovisar i |
|enlighet med den. |
+------------------------+-----+-----+----------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt
separat utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster och
bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX
Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april
2014, kl 13:00.

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-janu...
http://mb.cision.com/Main/4019/9572838/235972.pdf
http://mb.cision.com/Public/4019/9572838/bb49f2bbdb52c75a.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.