Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Studsvik: Emitterar företagsobligation på 200 Mkr

(SIX) Studsvik har beslutat att emittera en
företagsobligation. Studsvik kommer att emittera en senior, icke
säkerställd företagsobligation, där obligationens volym uppgår
till 200 miljoner kronor och har ett slutligt förfall år 2016.
Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) +
3,75 procentenheter. Studsvik kommer att ansöka om att få
företagsobligationen noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse som Studsviks
obligation rönte bland investerare. Genom obligationsemissionen
säkrar vi en konkurrenskraftig finansiering av framtida
affärsmöjligheter", kommenterar Jerry Ericsson, Studsviks
finanschef.

Swedbank har agerat finansiell rådgivare till Studsvik i
samband med obligationsemissionen.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.