Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Styrelse och ledning i Invajo och EPTI har köpt aktier i Invajo till ett värde om ca 5,8 miljoner kronor

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i både Invajo Technologies AB (”Invajo”) och EPTI AB (”EPTI”) har förvärvat aktier i Invajo till ett värde om ca 5,8 miljoner kronor under perioden 28 oktober till 1 november 2021. Invajo har sedan tidigare offentliggjort att man har träffat en avsiktsförklaring om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket Invajo ska förvärva samtliga aktier i EPTI i ett så kallat omvänt förvärv.

Sammanställning över styrelseledamöter och ledande befattningshavare som har förvärvat aktier i Invajo under perioden:

EPTIs styrelseledamot Sebastian Nyaiesh förvärvat 598 186 aktier, genom bolag, till ett värde av 4 306 903 kr

Invajos tf VD Love Carlsson förvärvat 60 000 aktier, genom bolag, till ett värde av 417 600 kr.

EPTIs VP Commercial Kristoffer Sandberg förvärvat 57 492 aktier, både genom bolag och privat, till ett värde av 391 505 kr.

EPTIs styrelseledamot William Moulod förvärvat 34 166 till ett värde av 232 331 kr.

EPTIs styrelseordförande Tord Lendau förvärvat 20 000 aktier till ett värde av 134 000 kr.

Invajos styrelseledamot Hans Isoz förvärvat 20 000 aktier till ett värde av 130 000 kr.

Invajos CFO Adam Bäckström förvärvat 16 000 aktier till ett värde av 106 080 kr.

EPTIs vice VD Måns Pontén Söderlind förvärvat 14 900 aktier till ett värde av 99 573 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 98 10 315

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-mail: adam@invajo.com
Telephone: +46 73 026 68 26

Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda
individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bifogade filer


Styrelse och ledning i Invajo och EPTI har köpt aktier i Invajo till ett värde om ca 5,8 miljoner kronor

Författare MFN