Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-01

Styrelsen säger nej – vad säger ägarna?

wysiwyg_image

Swedbanks styrelse vill inte ha någon ytterligare granskning av penningtvättsskandalen i banken och avfärdar möjligheten att driva en skadeståndsprocess mot den före detta ledningen. Nu är det upp till ägarna att säga sitt på årsstämman den 25 mars.

Punkt 22 på dagordningen på Swedbanks årsstämma den 25 mars hade ett normalt år kunnat leda till hårda ordväxlingar i talarstolen. I Swedbanks fall hade det inte var något underligt då stämmodebatterna varit många de senaste åren, främst drivet av den stora penningtvättshärvan som uppdagades 2019.

Men i år lär det bli lugnt och tyst då stämman hålls på distans och ägarna lägger sina röster på förhand genom post eller digital inlämning på grund av pandemin. Punkt 22 har trots detta en hel del laddning i sig ändå. Det märks inte minst på styrelsens agerande.

Aktiespararnas förslag på bordet

Det handlar om Aktiespararnas förslag att med hjälp av extern finansiering ge en advokatbyrå i uppdrag att utreda om det finns förutsättning att driva en skadeståndsprocess mot tidigare ledande befattningshavare eller styrelseledamöter för att kunna återfå en del av de förluster som penningtvättsaffären fört med sig. Om möjligheterna bedöms som goda ska en process därefter inledas.

Swedbanks styrelse uttalade sig bestämt emot förslaget torsdagen den 25 februari, trots att ordföranden Göran Persson i en intervju med Dagens Industri tidigare under månaden ställt sig försiktigt positiv. Nu var beskedet annorlunda.

– Beslutet att avstå är det bästa för banken och för bankens ägare. En skadeståndsprocess skulle ta mycket tid och resurser i anspråk under många år. Ledning och medarbetare behöver rikta hela sin kraft framåt, konstaterade Göran Persson i ett pressmeddelande.

Jämförelser med HQ Bank

Flera namnkunniga advokater har utrett frågan åt styrelsen och dessa har dömt ut möjligheterna. Advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie pekar på problemet med att kunna bevisa enskilda personers oaktsamhet och dessutom i nästa steg kunna koppla den till en faktiskt visad skada. På torsdagens presskonferens jämförde han med tvisten i HQ Bank där skadeståndskravet inte gick igenom på grund av samma orsaker. HQ avgjordes enbart i tingsrätten så bristen på vägledande domar är ytterligare en osäkerhetsfaktor. Men att driva ett Swedbank-mål bara för att testa vad högre instanser skulle säga är inte rätt väg att gå, enligt Svernlöv.

– Efter att ha gjort den här utredningen så anser jag att just Swedbank är inte fallet som bör upp till Högsta domstolen, förklarade han på torsdagens pressträff.

"Det är syftet till att man gör utspelet"

Aktiespararnas vd Joacim Olsson är besviken över styrelsens beslut och den kraftfulla markeringen som han menar är ett sätt att påverka det kommande stämmobeslutet.

– Det är syftet till att man gör utspelet, kallar till presskonferensen och har ombuden som sätter bilden av hur otroligt liten chans det skulle vara att man lyckas vinna en skadeståndsprocess.

Enligt Joacim Olsson har Aktiespararna underbyggt sitt förslag med en juridisk analys som visar på betydligt högre chanser till en vinst än de 10-20 procent som styrelsen räknat med. Han ser flera positiva effekter om förslaget trots styrelsens beslut ändå genomförs, inte bara för att kostnaderna redan är täckta av en extern part som är villig att betala för processen.

wysiwyg_image

För bankens del handlar det om möjligheterna att få viss ersättning i en skadeståndsprocess, eller i en framtida förlikning vilket också är ett tänkbart scenario. Ytterligare en fördel är att bankens ägare får ett oberoende utlåtande, för hittills har någon sådan utredning inte gjorts på ägarnas uppdrag. Om rättsläget är så tydligt som Swedbank-styrelsen hävdar borde de inte vara rädda för att ytterligare en utredning görs, resonerar Joacim Olsson.

– Om bankens styrelse har rätt. Att detta är i grunden utrett och det är glasklart att det inte finns någon möjlighet att vinna en skadeståndsprocess, i så fall får ju inte ett stämmobeslut någon annan konsekvens än att en oberoende advokatbyrå kommer fram till samma slutsats. Och i det läget har vi en annan situation där vi kan lägga detta bakom oss och konstatera att skadeståndsspåret är stäng. Då har man så transparent som möjligt gjort den delen av penningtvättshärvan till ett avslutat kapitel.

"Det kan alltid göras mer"

På presskonferensen beskrev Göran Persson styrelsens utspel som ett sedvanligt svar på det inkomna förslaget:

– Det är naturligtvis så att vi inför stämman måste motivera varför vi har en uppfattning i den motionsfråga som är väckt på stämman och det gör att vi går fram med det här underlaget.

När det gäller frågan varför ägarna inte tidigare fått ta del av styrelsens juridiska utredning, till stora delar var den klar redan före stämman 2020, visar han tecken på en viss självkritik:

– Det kan alltid göras mer. Om vi ska se hur vi från den nya styrelsens sida har behandlat det hela så har det varit med ambitionen att ha maximal öppenhet och framför allt inte känna att vi är knutna på något sätt till den gamla ledningen, utan vi är fria. Och styrelsen är ju helt ny och den verkställande ledningen är också till mycket stora delar helt ny. Så det har varit vår ambition, om vi sedan har lyckats, det kan diskuteras.

 

Fakta 1: Besluten på stämmorna

Årsstämma 28 mars 2019

Drygt 70 procent av rösterna gick emot mot ansvarsfrihet för vd Birgitte Bonnesen som bara några timmar tidigare fått sparken. Det motsatta gällde styrelseledamöterna som alla fick ansvarsfrihet med bred majoritet. Aktiespararna lade fram ett förslag om särskild granskning på stämman men detta fick endast stöd av drygt 2 procent av de närvarande rösterna.

Extrastämma 19 juni 2019

Sedan ordförande Lars Idermark valt att avgå kallade banken till en extrastämma för att välja in nya ledamöter, däribland Göran Persson som ordförande. Aktiespararna lade även denna gång fram ett förslag om särskild granskning av penningtvättsaffären. Flera utländska institutioner ställde sig positiva på förhand men de svenska storägarna stoppade förslaget.

Årsstämma 28 maj 2020

Styrelsen meddelade på förhand att man inte skulle gå vidare med något skadeståndsanspråk mot Birgitte Bonnesen. På stämman fick Bonnesen för andra gången inte ansvarsfrihet, nu för perioden 1 januari till 28 mars 2019.

Aktiespararna drev kravet att även flera ledamöter i styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet. Det ledde fram till att mer än 10 procent av det totala analet röster i banken röstade nej till ansvarsfrihet för tidigare ordföranden Lars Idermark och vice ordföranden Ulrika Francke. En enskild aktieägare drev förslag om en särskild granskning av revisorerna vilket röstades ner.

Årsstämma 25 mars 2021

Ägarna ska ta ställning till Aktiespararnas förslag om att tillsätta en extern utredning av skadeståndsmöjligheterna. För att det ska gå igenom krävs ett majoritetsbeslut, men en minoritet som når sammanlagt 10 procent av rösterna i banken kan också driva processen framåt på egen hand.

 

Fakta 2: Två av fyra utredningar klara

Bankens egen utredning av penningtvättsskandalen blev klar i mars 2019. Den leddes av advokatbyrån Clifford Chance som backades upp av en rad expertfirmor. Konsultkostnaden uppgick till miljardbelopp för banken. Ännu dyrare blev resultatet av Finansinspektionens egen utredning som slutade med ett bötesbelopp på 4 miljarder kronor i mars 2019 sedan en rad allvarliga brister konstaterats.

Parallellt har även Ekobrottsmyndigheten inlett en förundersökning gällande bland annat svindleri. Ett eventuellt åtalsbeslut mot den tidigare vd:n Birgitte Bonnesen väntas senare i vår. Flera amerikanska myndigheter utreder också penningtvättsruljansen i Baltikum. Det är inte känt om eller när resultatet av dessa utredningar kommer att presenteras. En fällning kan medföra ytterligare stora pengakrav.

 

PER AGERMAN

Författare Per Agerman

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.