Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Styret i SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet utbetaling av utbytte på kroner 2,63 for regnskapsåret 2020

Styret i SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å utøve fullmakt gitt av Generalforsamlingen 25. mars 2021 om å kunne utbetale utbytte.

Styret har i dag besluttet å utbetale et utbytte på 2,63 kroner pr EK-bevis basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2020.

Første dag eksklusive: 04.11.2021

Utbetalingsdato: 11.11.2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Författare Cision