Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Substansvärde 2021 10 31

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2021 uppgick till 59,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%.

Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2021


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%6,78 212 50054,90,9
Arcoma26%13,83 445 13147,50,8
Calliditas Therapeutics10%67,95 486 108372,56,4
FluoGuide7%88,4771 13068,21,2
InDex Pharmaceuticals13%1,469 920 56797,21,7
Initiator Pharma13%9,25 780 78153,20,9
MedCap20%200,02 965 946593,210,2
Medivir10%9,85 840 17257,21,0
OncoZenge10%11,01 191 60713,10,2
OssDsign5%8,23 071 51025,10,4
Sedana Medical8%85,37 598 804647,811,2
Stille41%149,02 036 355303,45,2
Noterade innehav   2 333,240,3
Animal Probiotics20%

0,70,0
Athera Biotechnologies11%

0,00,0
Cinclus Pharma3%

28,30,5
Epicyt Pharma10%

2,60,0
Gesynta Pharma13%

52,50,9
Linc Ägande100%

0,00,0
nWise Ägare50%

6,30,1
Part production50%

51,60,9
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet27%

22,20,4
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   196,93,4


Övriga tillgångar och skulder  
885,115,3


Substansvärde


3 415,159,0

Kontakter


Karl Tobiesson, vd +46 (0) 70 935 85 74 karl.tobieson@linc.se
Thomas Bergh, CFO +46 (0 )72 231 45 00 thomas.bergh@linc.se
Johan Hähnel, IR-ansvarig +46 (0) 70 605 63 34 johan.hahnel@linc.se

Om Linc


Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin. Vi investerar i och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar aktivt i valberedningsarbetet.

Bifogade filer


https://storage.mfn.se/96f7cd92-46c5-4ba5-a07f-740029ab87a7/substansvard..." class="mfn-gene...

Författare MFN