Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Substansvärdet per den 31 oktober 2021

Den 31 oktober 2021 var substansvärdet 305 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 oktober 2021 var 283,20 kronor för A-aktien och 278,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 november 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00.                                                                            


Lämnad för publicering den 1 november 2021, kl. 10:00.

Bilaga


Författare GlobeNewswire