Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-25

Succé för utdelningsportföljen

wysiwyg_image

Aktiespararens utdelningsportfölj har överpresterat index med råge sedan starten i början på året. Aktiespararens analytiker tillika portföljbyggare kommenterar den fina utvecklingen.

Under den turbulenta inledningen på börsåret 2018 satte Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg ihop en utdelningsportfölj med fokus på bolag som erbjöd stabilitet och god utdelningshistorik.

Sedan starten 2 februari har den likaviktade portföljen avkastat 15,3 procent inklusive utdelningar medan det utdelningsinkluderande jämförelseindexet SIX Return Index stigit med 7,8 procent under perioden.

En nära dubbelt så hög avkastning alltså på de knappa fyra månader som gått sedan portföljförslaget publicerades i artikelformat.

Läs artikeln i sin helhet här

Carl-Henrik, kul med den fina utvecklingen i portföljen! Vad är tanken med portföljen och för vem passar den?

- Portföljen är utformad för dig som vill äga aktier mer passivt och låta kapitalet jobba åt dig. Då kan en utdelningsportfölj vara en passande investeringsstrategi. Ser vi historiskt har utdelning varit en viktig faktor för den totala avkastningen för investerare på lång sikt och givet dagens låga ränteläge (alltjämt) har utdelningar blivit allt viktigare för att förränta det satsade kapitalet.

Hur har bolagsurvalet gått till?

- Jag har prioriterat stabila bolag med en god utdeningshistorik framför de med enbart en hög direktavkastning. Stabila utdelningsbolag tenderar till att vara välskötta, mindre riskfyllda med en god resultat- och balansräkning och då de nästan aldrig sänker sina utdelningar är det nästintill en garanterad avkastning som tillfaller dig som investerare år efter år.

Tror du att portföljen kommer att fortsätta att överprestera index även under andra delen av året?

- Det är givetvis en jättesvår fråga att svara på. Men givet det stökiga marknadsklimat som varit och som råder just nu tror jag absolut att denna typ av aktier kan fortsätta dra till sig kapital från investerare. Operationellt är det också många av bolagen som fortsätter att prestera mycket väl. Jag är optimistisk till möjligheten att fortsätta överavkasta index under året men även under en längre horisont än så.

 

wysiwyg_image

.

Författare Joel Holm