Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-11

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj
Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 18.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,
SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika
keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat" tai "Yhtiö") tiedotti 3.3.2016
julkaistulla yhtiötiedotteella suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa
Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 5 255 000 Yhtiön uutta osaketta
("Tarjottavat Osakkeet"). Samalla Yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa
listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland
-markkinapaikalle ("First North").

Hoivatilojen Osakeanti on ylimerkitty, minkä johdosta Yhtiön hallitus on
Osakeannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää yleisöannin merkintäajan
tänään 11.3.2016 klo 17.30.

Osakeanti koostui (i) alustavasti yhteensä enintään 3 700 000 Tarjottavan
Osakkeen osakeannista yksityishenkilöille Suomessa ja suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Yleisöanti") ja (ii)
alustavasti yhteensä enintään 55 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista Yhtiön
ja sen konsernin henkilöstölle ("Henkilöstöanti"). Hallituksella on oikeus
ylimerkintätilanteessa lisätä Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää
enintään 1 500 000 osakkeella. Yleisöannin merkintäaika alkoi 7.3.2016.
Henkilöstön merkintäaika Henkilöstöannissa ja Yleisöannissa oli 7.3.2016.

Yhtiön hallitus päättää Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja
Tarjottavien Osakkeiden määrästä arviolta 14.3.2016. Hoivatilojen hallitus
pyrkii Osakeannin ehtojen mukaisesti hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan
200 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai
hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.

Hoivatilat tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta
15.3.2016. Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään
vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta
16.3.2016. Hylättyjen sekä ylimerkintätilanteessa leikattujen merkintöjen
merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille
seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville merkintämaksuille
makseta korkoa.

Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta osin Osakeannin aikatauluihin.
Yleisöannissa vähintään 30 000 Tarjottavaa Osaketta käsittävät ja tätä
suuremmat merkinnät on maksettava 22.3.2016 mennessä. Osakeannissa
merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.3.2016. Yhtiön osakkeiden
kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 31.3.2016
edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden
kaupankäyntitunnus on HOIVA.

Yhtiön neuvonantajat:
Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB
Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana.

Suomen Hoivatilat Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oyj, toimitusjohtaja Jussi Karjula,
jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. +358 40 773 4054

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, p. +358 9 25 380 246

Hoivatilat lyhyesti:
Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita
vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille
ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa,
rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä
varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilojen omistajina on yli 80 yksityishenkilöä tai yritystä. Hoivatilat
toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen omistuksessa
on noin 40 valmista kiinteistöä. Yhtiön valmiiden ja keskeneräisten
kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli vuoden 2015
lopussa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kokonaan tai
osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa,
Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa
maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön
mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä
esitteessä esitetyn tiedon perusteella.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään
Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933,
muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena
ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä
sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille
sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille
(high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on
tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa sen sisältöön.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EY
(muutoksineen) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen
julkistamista.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Suomen Hoivatilat Oyj via Globenewswire

HUG#1993786

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.