Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Surgical Science Sweden AB: Delårsrapport januari - juni 2019: FORTSATT TILLVÄXT INOM BEFINTLIG VERKSAMHET OCH FÖRVÄRV I...

Andra kvartalet 2019 (apr-jun)

Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning
med 9% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8).

Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat
per aktie om -0,36 SEK (-0,36).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,5 MSEK
(-7,8). Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 34,5 MSEK (26,1).

Den 28 juni annonserades att Surgical Science förvärvar SenseGraphics,
med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet innebär en ökning av
Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god
lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde
Industry/OEM. Tillträde skedde den 30 juli 2019 och bolaget
konsolideras i Surgical Sciences räkenskaper från den 1 juli 2019.

Första halvåret 2019 (jan-jun)

Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (26,1), motsvarande en ökning
med 15% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-6,5).

Nettoresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-6,4), vilket gav ett resultat
per aktie om -1,40 SEK (-1,32).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 MSEK
(-6,4).

Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad
resultaträkning.

Den 28 juni annonserades att Surgical Science förvärvar SenseGraphics,
med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet innebär en ökning av
Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god
lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde
Industry/OEM. Tillträde skedde den 30 juli 2019 och bolaget
konsolideras i Surgical Sciences räkenskaper från den 1 juli 2019.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl
8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning
av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk
och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra
medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska
färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till
operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical
Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar
kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel
robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns
även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina
samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på
de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till
handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified
Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/delarsrapport-ja...
https://mb.cision.com/Main/15619/2886876/1094140.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.