Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Surgical Science Sweden AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019: STARKT KVARTAL MED OMSÄTTNINGSÖKNING 23%

Första kvartalet 2019 (jan-mar)

Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning
med 23% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8).

Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat
per aktie om -1,04 SEK (-0,97).

Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad
resultaträkning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (1,3).
Likvida medel uppgick per 31 mars 2019 till 39,6 MSEK (37,1).

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning
av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk
och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra
medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska
färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till
operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical
Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar
kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel
robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i
USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av
distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt.
Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North
med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost:
certifiedadviser@penser.se).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/delarsrapport-ja...
https://mb.cision.com/Main/15619/2805952/1039140.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.