Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Surgical Science Sweden AB: Delårsrapport januari-mars 2020: GOD LIKVIDITET TROTS MINSKAD OMSÄTTNING

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN-MAR)

Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning
med 42% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%.

Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1).

Nettoresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-5,1), vilket gav ett resultat
per aktie om -0,10 SEK (-1,04).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 MSEK
(3,1). Likvida medel uppgick per 31 mars 2020 till 68,6 MSEK (39,6).

EFTER PERIODENS UTGÅNG

Det är till följd av den snabba utvecklingen med Covid-19 pandemin
svårt att göra en tillförlitlig prognos för det andra kvartalet men
utifrån nuvarande försäljningsnivå och att inte en snabb återhämtning
förväntas, är bedömningen att det andra kvartalet kommer att bli
mycket svagt. Försäljningen förväntas påverkas kraftigt och
lönsamheten vara negativ. Tillväxtmålet för Educational Products om
15% förväntas inte kunna uppnås för 2020.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning
av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk
och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra
medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska
färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till
operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical
Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar
kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel
robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns
även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt
ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de
flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till
handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som
Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost:
certifiedadviser@penser.se).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/delarsrapport-ja...
https://mb.cision.com/Main/15619/3103652/1241493.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.