Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Surgical Science Sweden AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a.
följande:

· Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst
godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

· Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils
Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två
största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.

· Styrelsearvode skall utgå med totalt 307 500 kronor, varav 123 000
kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de
övriga styrelseledamöterna.

· Nyval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan
Malm som huvudansvarig revisor.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier
motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.

Göteborg 9 maj 2019

Surgical Science Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning
av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk
och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra
medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska
färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till
operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical
Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar
kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel
robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i
USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av
distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt.
Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North
med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost:
certifiedadviser@penser.se).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/kommunike-fran-a...
https://mb.cision.com/Main/15619/2808568/1041110.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.