Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

SUSB-ME: DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2019 - SURNADAL SPAREBANK

Surnadal Sparebank har per 3. kvartal oppnådd et resultat før skatt på 64,0
(49,8) mill. kroner, en bedring på 28 %. Resultatet gir en egenkapitalavkastning
p.a. etter skatt på 10,6 (9,4) %.

Ved utgangen av 3. kvartal har banken en forretningskapital på 8.160 (7.567)
mill. kroner, en økning på 235 mill. kroner i kvartalet.

Bankens utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt utgjør 6.975 (6.483) mill.
kroner, en økning på 147 (145) mill. kroner for kvartalet. Innskudd utgjør 4.128
(3.729) mill. kroner, en endring på -76 (122) mill. kroner for kvartalet. 12
måneders utlånsvekst er på 7,6 (13,1) %, og innskuddsvekst på 10,7 (12,1) %

Kostnad/inntektsforhold justert for verdipapirer per 3. kvartal ble på 43,4
(49,2) %.

Tapene er fremdeles lave og misligholdte og tapsutsatte lån er fremdeles på et
lavt nivå.

Ved utgangen av 3. kvartal har banken en konsolidert kapitaldekning på 19,9
(18,5) % og konsolidert ren kjernekapital på 14,5 (14,9) %, når det ikke tas
hensyn til resultat hittil i år.
Medregnet forventet tilbakeholdt andel av delårsregnskapet er konsolidert ren
kjernekapitaldekning beregnet til 15,2 %.

Banken planlegger som tidligere varslet, å gjennomføre en fortrinnsrettet
emisjon i løpet av november 2019.

Hovedtrekk for 3. kvartal 2019 isolert mot 2. kvartal 2019
- Bedre rentenetto i kroner
- Økte provisjonsinntekter
- Like kostnader
- Svakere kostnads/inntektsforhold (som følge av inntektsføring av utbytte i
Eika i 2. kvartal)
- Lavere Resultat før skatt (som følge av inntektsføring av utbytte i Eika i 2.
kvartal)
- Høyere utlånsvekst
- Lavere innskuddsvekst

Tall i parentes er tilsvarende tall for samme periode i fjor.
Fullstendig kvartalsrapport følger vedlagt.

Kontaktperson i Surnadal Sparebank:
Allan Troelsen, adm.banksjef, tlf: 950 31 799

Om Surnadal Sparebank:
Surnadal Sparebank ble etablert i 1842 og er en lokal sparebank med regionalt
perspektiv. Banken har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre og avdelingskontorer i
Kristiansund og Trondheim. Banken har en forretningskapital på 8,2 milliarder
kroner, i underkant av 40 ansatte og nærmere 15.000 kunder.

Surnadal Sparebank er medeier i Eika Gruppen AS og er en av 66 lokalbanker i
Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av Norges største bankgrupperinger med en
million kunder. Eika Gruppens samlede leveranser sikrer bankens
konkurransedyktighet slik at vi kan bygge videre på vår sterke markedsposisjon.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/487465

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.